Samenwerken aan een groene en digitale economie

15-4-2021

Oost-Nederland maakte een strategische innovatie- en investeringsagenda. Hierin geven provincies Gelderland, Overijssel, Oost NL en regionale partners aan welke grote innovatieprojecten helpen voor een groene en digitale economie. Zowel het Rijk als Europa stellen hiervoor geld beschikbaar. We nodigen onze partners uit om ook mee te doen.

Economie herstellen en innovaties stimuleren

Voor het herstellen van de economie wil Oost-Nederland ondernemers aanmoedigen om te vernieuwen. Daarbij wil Oost-Nederland dat ondernemers hun innovatiekracht inzetten voor de doelen waar we voor staan. We hebben die innovaties nodig voor een schoon, veilig, gezond en welvarend Gelderland. Want die oplossingen helpen bij energietransitie, voldoende voeding, gezondheid en bijvoorbeeld zuinig omgaan met grondstoffen en slim en schoon produceren. En die oplossingen zorgen weer voor inkomen en banen. Daarom ondersteunen we bedrijven bij het vinden van oplossingen.

5 onderwerpen

Oost-Nederland richt de aanpak op 5 onderwerpen:

  • slim en duurzaam voedsel
  • smart energy
  • preventie en medische technologie
  • circulair en digitalisering.

Op deze gebieden zijn Oost-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen toonaangevend. En zo werken ze ook mee aan het groene én digitale herstel van de economie.

Samenwerken

De 5 onderwerpen sluiten aan op de landelijke innovatiedoelen. Daarbij gaat het om het bundelen van kennis en kunde om tot oplossingen te komen. Dat is ook te zien aan de investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds, zoals in waterstof. Want die investeringen zijn ook van belang voor de bedrijven die betrokken zijn bij Connectr Energy Innovation in Arnhem.

De strategische Investeringsagenda vindt u op de website Nederland Slim Benutten.

Terug naar nieuwsoverzicht