Rivierenland schakelt over op duurzame energie: 1,2 TWh in 2030

7-4-2021

Regio FruitDelta Rivierenland wil 1,2 TWh (terawattuur) duurzame energie opwekken in 2030 en 34% minder koolstofdioxide (CO2) uitstoten. Dit staat in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0.

Regio FruitDelta Rivierenland zet in op 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windturbines in 2030. Dit is het resultaat van een verkenning van 8 gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Liander, VNO-NCW Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland en inwoners.

Jan van der Meer: "Het opstellen van een Regionale Energiestrategie is niet gemakkelijk. Hoe concreter en duidelijker wordt waar windturbines en zonnevelden kunnen komen hoe meer mensen er iets van gaan vinden. Daarom moeten we dit proces zorgvuldig doen en tegelijkertijd ook de vaart erin houden en knopen doorhakken waar nodig. Deze regio heeft laten zien dat dit kan."

600 bouwers, 2.350 toetsers

De RES 1.0 is tot stand gekomen dankzij de inbreng van 600 personen. In 4 rondes van ruimteateliers in alle 8 gemeenten, werkten deze mensen aan de energiestrategie. Met het landschap als uitgangspunt onderzochten zij vragen als: waar in de regio is ruimte voor het opwekken van elektriciteit? Om hoeveel ruimte gaat het? Hoe past wind- en zonne-energie in deze gebieden in het landschap? Zijn deze gebieden maatschappelijk gezien geschikt? Daarnaast keek men ook of het financieel haalbaar is en wat het betekent voor de capaciteit van het energienet in Rivierenland. Bij 2.350 inwoners van Rivierenland is tot slot om hun mening gevraagd via een regio-brede enquête.

Vervolg

De gemeenteraden van de 8 gemeenten in Rivierenland, het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland en Provinciale Staten van Gelderland nemen voor juli 2021 een besluit over de RES 1.0. Daarna stuurt de regio de strategie naar het Nationaal Programma. Dat doen ook de overige 29 energieregio’s in Nederland. Zo komt er een beeld of we voldoende locaties in heel Nederland hebben om duurzame energie op te wekken. Het werk is dan beslist nog niet klaar. De komende jaren moet er hard gewerkt worden om te zorgen dat winturbines en zonnevelden er ook echt komen.

Opwarming van de aarde tegengaan

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Dat kan alleen als we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2).

Meer informatie

Kijk op de website van uw gemeente of op de website van het Nationaal Programma RES.

Terug naar nieuwsoverzicht