Resultaten Monitor Welbevinden onderwijs en arbeidsmarkt

4-10-2021

Via de Monitor Welbevinden bekijken we meerdere keren per jaar of het goed gaat met onze inwoners. Net als in 2020 hebben we Kieskompas gevraagd om te onderzoeken hoe Gelderlanders over het onderwijs en de arbeidsmarkt denken. In dit bericht vatten we de resultaten uit het onderzoek samen.

Iedereen mag meedoen

We gaan voor een onderwijs- en arbeidsmarkt waarin iedereen in Gelderland het gevoel heeft mee te kunnen doen. Ervaren Gelderlanders dit ook zo? Wie heeft het gevoel nog niet mee te kunnen doen? Welke hindernissen zijn er? En hebben de COVID-19-maatregelen mogelijk iets veranderd in het welbevinden in het onderwijs en de arbeidsmarkt?.

Tevreden met werk

De meeste Gelderlanders zeggen over het algemeen tevreden te zijn met hun werk, reistijd, de balans tussen werk en privé en hun opleidingskansen. Ook zeggen de meeste Gelderlanders zich weinig zorgen te maken over of ze hun baan en/of betaalde uren gaan verliezen en hebben ze het gevoel goed mee te kunnen komen als er door ontwikkelingen nieuwe of andere (digitale) vaardigheden worden gevraagd.

Ongelijkheid in groepen

Toch geeft net als in 2020 bijna 1 op de 10 Gelderlanders aan bang te zijn in de toekomst geen werk meer te hebben. De groep die verwacht dat het aantal betaalde uren afneemt is nog iets groter. Als we de verschillende groepen Gelderlanders bekijken, is duidelijk dat de tevredenheid en/of ongerustheid over de eigen baan ongelijk is verdeeld. Zo zijn ondernemers vaker tevreden met hun werk, maar juist veel minder tevreden over de balans tussen werk en privé. Ook maken zij zich meer zorgen hun werk te verliezen.

Opleiding biedt hoop

Gelderlanders die een opleiding volgen zijn bijna allemaal positief en optimistisch over de kansen die hun opleiding biedt in het leven. We zien een minder positief beeld als we kijken naar de groep werkzoekenden in Gelderland. Slechts 2 op de 10 werkzoekenden hebben er vertrouwen in om in korte tijd een baan te vinden. En hoewel de Gelderse werkzoekenden over het algemeen weten in welke sectoren tekorten zijn en de helft van de werkzoekenden ook overweegt over te stappen naar een andere sector, zeggen minder dan 2 op de 10 zich ook echt op deze sectoren te richten.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

6 op de 10 werkgevers werken eraan om discriminatie te voorkomen en/of diversiteit te verbeteren. 3 op de 4 werknemers, studenten en werkzoekenden voelden zich niet gediscrimineerd. Op de werkvloer is ‘mijn kijk op corona’ de vaakst genoemde (nieuwe) reden voor discriminatie op het werk. Werkzoekenden die zich gediscrimineerd voelden, noemen leeftijd het vaakst.

Het complete onderzoeksrapport staat op onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht