Restauratie Adelaerthoeve: van vliegtuighangar naar B&B

12-3-2021

Rijksmonument de Adelaerthoeve op vliegveld Deelen in Arnhem wordt volledig gerestaureerd. De Adelaerthoeve is oorspronkelijk een als boerderij ‘vermomde’ Duitse vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog. Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar om het gebouw te restaureren, verduurzamen en toegankelijk te maken voor publiek. In de vroegere vliegtuighangar zit al een Bed & Breakfast, die nu wordt uitgebreid. Door de restauratie blijft dit bijzondere gebouw bewaard voor de toekomst.

Luftwaffe

De Adelaerthoeve speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duitse bezetters kozen het gebied rondom Deelen als basis voor hun luchtverdediging. Vliegveld Fliegerhorst Deelen werd door de Duitse Luftwaffe aangelegd. Om herkenning vanuit de lucht te voorkomen camoufleerden ze gebouwen rond het vliegveld. Op het eerste gezicht leken de gebouwen op boerderijen. Maar de boerderijen hadden muren van 50 cm beton en stalen luiken voor de ramen. Dat geldt ook voor de Adelaerthoeve en de bunkerboerderijen. Het land rondom het vliegveld diende voor landbouw en veeteelt. Hiermee zorgden de Duitse bezetters voor hun eigen voedsel. Na de oorlog zijn veel gebouwen afgebroken. Het puin is gebruikt bij de wederopbouw van het verwoeste Arnhem. De overgebleven gebouwen kregen de status van Rijksmonument.

Vliegtuighangar

De Adelaerthoeve bestaat uit een woonhuis en een schuur. De grote schuur diende als verwarmde vliegtuighangar. Het woonhuis was het ketelhuis en zorgde voor de verwarming van de hangar. Na de oorlog is de hoeve ook daadwerkelijk een boerenbedrijf geweest. De hoeve stond daarna enige tijd leeg, maar is inmiddels weer bewoond. De restauratie en verdere herbestemming zorgen ervoor dat het monument ook in de toekomst onderhouden en behouden kan worden. De grote ruimte in de voormalige hangar is ook toegankelijk voor een grotere groep mensen.

Natuurherstel

De herontwikkeling draagt ook bij aan andere doelen waar wij in Gelderland aan werken, zoals stikstofreductie en natuurherstel. Daarom wordt de Adelaerthoeve beter aangesloten op de terreininrichtingen van Landgoed Heuvelink en de Buitenplaats Koningsweg. Het hele project kost zo’n € 1,1 miljoen. Gelderland subsidieert daarvan ongeveer € 460.000. De provincie krijgt van het Rijk geld voor restauratie van Rijksmonumenten. We hebben de vrijheid om zelf te bepalen welke rijksmonumenten we willen subsidiëren voor restauratie. We kozen voor dit project.

Terug naar nieuwsoverzicht