Regio Rivierenland maakt werk van duurzame energie

1-4-2020 zonneveld met windturbines

Na Cleantech Regio presenteerde regio Rivierenland op 31 maart 2020 haar concept Regionale Energie Strategie (RES). Rivierenland maakte een plan waarin staat dat er in de komende jaren in ieder geval 42 windmolens worden geplaatst en 176 hectare zonneveld worden aangelegd. Dat staat gelijk aan circa 0,6 TWh aan duurzame energieopwekking. Van die 42 windmolens staan er eind van 2020 al 25. In de jaren er na komen er nog eens 17 molens bij. De 6 Gelderse regio’s moeten samen met 24 andere Nederlandse regio’s in 2030 minimaal 35 TWh aan duurzame energie opwekken.

De ambities van Rivierenland zijn nog groter. In het komende jaar wordt de RES aangevuld met ideeën om de hoeveelheid duurzame energie uit de regio te verdubbelen. Net als andere regio’s in Nederland is afgesproken om dit voor 2030 klaar te hebben.

Voortvarend te werk

Gedeputeerde Jan van der Meer is blij met het resultaat van de samenwerking. “De tweede concept-RES in Gelderland en landelijk nummer 10. Mooi dat ook Rivierenland zo voortvarend werkt. Samen met de regio’s komen we tot goede plannen.”

Weerstand en kansen

Omdat niet iedereen zit te wachten op windmolens en zonnevelden in het buitengebied, kijkt Regio Rivierenland ook goed naar de kansen bij deze ontwikkeling.  Het plaatsen van windmolens en de aanleg van zonnevelden zorgt voor werkgelegenheid en levert financiële voordelen op. Deze kunnen ten goede komen van lokale organisaties, bijvoorbeeld dorpsraden en omwonenden. Investeren in zonnepanelen kan financieel interessant zijn voor onderwijsinstellingen.  

Samenwerkende partijen

Verschillende partijen in Rivierenland zetten de schouders onder de Regionale Energiestrategie. De verantwoordelijkheid voor de RES ligt bij een speciaal ingestelde Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 8 regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, netwerkorganisatie Greenport Gelderland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, netbeheerder Liander en VNO-NCW Rivierenland. In alle gemeenten waren bijeenkomsten om te verkennen waar in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën hieruit zijn onderdeel van de concept-RES. In het komende jaar gaat de regio hierover met nog veel meer inwoners van de regio in gesprek.

Planbureau voor de Leefomgeving

Tot 1 juni 2020 komt de provincie samen met 6 Gelderse regio’s tot concept-RES’en. Door de coronacrisis kunnen niet alle regio’s voor 1 juni 2020 een gedragen of volwaardige concept-RES indienen. Daarom vraagt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie de regio’s om een ‘voorlopige’ versie waarbij de regio’s aangeven welke besluitvormingstraject nog volgt. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse van alle concept-RES’en in het land. Daarna werken we met de regio’s de voorlopige plannen verder uit tot de RES 1.0. Dan kan iedereen die dat wil reageren op de plannen. Op basis van de inzichten de komende jaren kunnen de Regionale Energie Strategieën worden bijgesteld.

Meer informatie over de totstandkoming van de RES van de regio Rivierenland vindt u op de website resrivierenland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht