Regio Deal FruitDelta Rivierenland getekend

14-7-2020

5 regiopartners hebben maandag 13 juli 2020 de handtekening gezet onder de Regio Deal Fruitdelta Rivierenland. Naast Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland is dit ook de provincie Gelderland. Met de deal gaan alle partners samen met het Rijk tal van maatschappelijke opgaven aanpakken om de welvaart van iedereen in deze regio te stimuleren.

Brede welvaart stimuleren

De Regio Deal is een afspraak tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken en de brede welvaart te stimuleren. In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland als 1 van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. En dat is gelukt. We hebben elkaar gevonden met een gezamenlijke ambitie: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn, die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Van de € 15 miljoen komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van projecten die worden gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen.

Christianne van der Wal, gedeputeerde: “De Regio Deal Fruitdelta Rivierenland is voor mij het begin van een langjarig partnerschap. Waarin we als provincie en regionale partners ons voor lange termijn committeren aan gezamenlijke opgaven. Niet bedoeld om meer papier te produceren, maar vooral om te zorgen dat we gezamenlijk concrete oplossingen kunnen bieden aan de inwoners van de regio. Zodat we laten zien waartoe samenwerking leidt.”

Waarin wordt geïnvesteerd?

Met de Regio Deal worden projecten medegefinancierd die bijdragen aan onze ambitie. Zij worden uitgevoerd binnen 4 programmalijnen:

  • INCLUSIEF,
  • FRUIT,
  • DELTA ,
  • SAMEN.  

Er zal worden geïnvesteerd in projecten die zich richten op het voorbereiden van Rivierenlanders op de toekomstige arbeidsmarkt (INCLUSIEF): technisch bewustzijn en praktijkgericht leren voor jongeren, financiële zelfredzaamheid van alle inwoners en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten. Projecten met betrekking tot het terugdringen van het relatief hoge energieverbruik en het stimuleren van innovatie en digitalisering in onze agribusiness, (agri)logistiek en recreatie en toerisme worden gesteund (FRUIT). Evenals projecten gericht op de aanpak van de effecten van klimaatverandering, zoals verdroging (DELTA). Tenslotte wordt er geïnvesteerd in de samenwerking in de regio (SAMEN): het verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij diverse maatschappelijke opgaven en het ondersteunen van de kracht van volksvertegenwoordigers.

Opgaven hangen samen

Een krachtig samenwerkingsverband tussen verschillende disciplines was een absolute voorwaarde om kans te maken op honorering. Co Verdaas, dijkgraaf Waterschap Rivierenland: “Logisch, want de opgaven hangen samen. Zo zijn economische ontwikkelingen van directe invloed op het watersysteem. Economie, water, leefbaarheid en klimaatveranderingen, ze zijn niet los te zien van elkaar. Het zijn gezamenlijke uitdagingen. ”Ben Brink, voorzitter RW-POA, kijkt met een onderwijs- en arbeidsmarktvisie: “Voor het realiseren van onze ambities zijn veel werknemers nodig die gekwalificeerd zijn voor de taken. Dit vraagt wat van het onderwijs en de arbeidsmarkt in onze regio. Neem nu de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid; die vereisen gespecialiseerde technici.”

Samen aan de slag in de (nabije) toekomst

Het verkrijgen van een Regio Deal vormde de eerste fase, in de volgende fase worden de ideeën verder uitgewerkt in concrete projecten. Die worden na de zomer geselecteerd zodat ze in het najaar kunnen starten. Gerdo van Grootheest, portefeuillehouder Regio Rivierenland: “De Regio Deal is een versnellingsagenda. Dat betekent dat thema’s en projecten waarmee toch al is gestart of gestart zou worden, nu sneller kunnen worden uitgevoerd. We boeken sneller resultaat en hiervan profiteert de hele regio.”

Terug naar nieuwsoverzicht