Regio Arnhem Nijmegen wil méér dan klimaatwinst

5-6-2020

Ook regio Arnhem Nijmegen publiceerde op 5 juni 2020 haar concept Regionale Energie Strategie (RES). De regio gaat voor 1,68 terawattuur aan duurzame energie opwekken. Voor 2030 gaan alle 30 Nederlandse regio’s 35 terawattuur hernieuwbare energie opwekken met zonneparken en windmolens op land. Fruitdelta Rivierenland, Cleantech Regio, Foodvalley en regio Noord-Veluwe presenteerden al eerder hun concept RES. Regio Achterhoek volgt binnenkort.

Meer dan klimaatwinst

Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid in Nijmegen en bestuurlijk trekker van de regio Arnhem Nijmegen, licht toe: “duurzaam opwekken van elektriciteit doen we samen met de samenleving. We combineren dat met andere onderwerpen zoals biodiversiteit, cultuurhistorie, mobiliteit en landbouw. Zo boek je én klimaatwinst én haal je andere doelen die nu ook belangrijk zijn.”

Bestaande en nieuwe initiatieven

De concept RES Arnhem Nijmegen bestaat uit bestaande en geplande wind- en zonprojecten. En uit nieuwe initiatieven die passen binnen de beleidskaders van de afzonderlijke gemeenten en provincie. Ook staat in het concept beschreven hoe het beschikbare warmteaanbod gebruikt kan worden voor verwarming van gebouwen. In deze regio zijn afvalenergiecentrales AVR in Duiven en ARN in Weurt, papierfabrieken in Renkum en Eerbeek, de rioolwaterzuivering in Olburgen en de Bio Energiecentrale in Cuijk interessante warmtebronnen. Meer informatie over de concept RES Arnhem Nijmegen is te vinden op regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/voorlopigconceptbod.

Besluitvorming

Deze zomer leggen de bestuurders van de deelnemende overheden de concept RES Arnhem Nijmegen voor aan de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen. Gedeputeerde Staten besluiten op 30 juni 2020 over de concept RES’en van de regio Arnhem Nijmegen en de regio Achterhoek. Al eerder besloten zij over de concept RES’en van Fruitdelta Rivierenland, Cleantech Regio, Foodvalley en regio Noord-Veluwe. Uiterlijk 1 oktober 2020 worden de vastgestelde concept RES’en voorgelegd aan het Nationaal Programma RES en Planbureau voor de leefomgeving. Op 1 juli 2021 moeten alle 30 regio’s een definitieve RES 1.0 indienen.

Informatie

Meer info over de gepubliceerde concept RES’en is te vinden op de websites van de regio’s

Alle informatie over de Regionale Energie Strategieën en de warmtetransitie vindt u op de website van het Nationale Programma RES.

Terug naar nieuwsoverzicht