Reageren op ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio

15-4-2021

Vanaf maandag 19 april tot en met maandag 31 mei 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van Cleantech Regio (PDF, 12 MB). In deze RES beschrijven gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland en de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe hoe zij verwachten tot 2030 duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. En waar we deze kunnen plaatsen. Uw mening geeft u via een zogenaamde inspraakreactie.

Inzien

De ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio is digitaal in te zien (PDF, 12 MB) en ligt van 19 april tot en met 31 mei 2021 ter inzage bij:

 • gemeente Apeldoorn
 • gemeente Brummen
 • gemeente Epe
 • gemeente Heerde
 • gemeente Lochem
 • gemeente Voorst
 • gemeente Zutphen
 • waterschap Rijn & IJssel
 • waterschap Vallei en Veluwe

U kunt de ontwerp RES 1.0 ook inzien tijdens kantooruren in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Vanwege de Covid-19 maatregelen vragen wij u om van tevoren te bellen naar 026 359 9895.

Hoe kunt u reageren?

Uw inspraakreactie richt u aan uw eigen gemeente of provincie Gelderland of het waterschap Rijn & IJssel of waterschap Vallei en Veluwe. De inspraakreacties beantwoorden we gezamenlijke. U hoeft uw reactie maar naar 1 organisatie te sturen. We bundelen alle inspraakreacties nemen die mee in de besluitvorming over de definitieve RES 1.0.

Uw reactie op de ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio bij Provincie Gelderland kunt u indienen door:

 • Het invullen van het reactieformulier (vanaf 19 april 2021).
 • Een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief ‘Ontwerp RES 1.0 CTR, zaaknummer 2021-004652’.
 • Een e-mail te sturen naar post@gelderland.nl onder vermelding van: ‘Ontwerp RES 1.0 CTR, zaaknummer 2021-004652’.
 • Een telefonische reactie achter te laten bij ons Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Uw inspraakreactie bevat in ieder geval:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum waarop u de inspraak indient

Ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio

In de ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio staan nog geen concrete plannen voor de bouw van windturbines en de aanleg van zonnevelden. Dat kan pas als de RES 1.0 is vastgesteld. Dit gebeurt in november/december 2021. Dan besluiten de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de Algemene Besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe over de definitieve RES 1.0 van Cleantech Regio.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Cleantech Regio, uw gemeente of op de website van het Nationaal Programma RES. Kijk op de pagina 6 Regionale Energiestrategieën voor meer informatie over RES in Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht