Reactie Provincie Gelderland op rapport Stichting Agrifacts

10-11-2020 Huis der provincie

Provincie Gelderland neemt afstand van de conclusie van Stichting Agrifacts in het rapport ‘Veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend in rekenmodel Aerius (2017-2020). Agrifacts stelt dat in de benoeming van stikstofgevoelige leefgebieden Provincie Gelderland niet de juiste procedure volgt waardoor inspraak niet mogelijk is.

De conclusie die Stichting Agrifacts trekt is onjuist. Agrifacts gaat er kennelijk vanuit dat het publiceren van habitatkaarten moet plaatsvinden via een aanwijzingsprocedure met inspraak. Dat is niet het geval. Overal waar een habitat voorkomt, is dat al beschermd via het (al eerder door het Rijk vastgestelde) aanwijzingsbesluit. Een habitatkaart maakt zichtbaar waar dat concreet het geval is (en waar niet). Dat is primair een wetenschappelijk-technische verduidelijking, geen juridische of beleidsmatige beslissing. Er wordt via een habitatkaart dus geen ‘nieuw habitat aangewezen’: geen extra habitat van wat al is aangewezen en ook geen extra habitattypen.

Meer informatie en een uitgebreide reactie kunt u lezen op de website van het IPO.

Terug naar nieuwsoverzicht