Provincie start procedure voor open overleg over toekomst Scherpenzeel

14-7-2020 Scherpenzeel

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de procedure te starten voor een open overleg over de versterking van de bestuurskracht van gemeente Scherpenzeel. Voor het college is een herindeling met gemeente Barneveld een logische optie, maar in het overleg kunnen ook andere mogelijkheden aan bod komen. De provincie wil in het najaar van 2020 intensief overleg voeren met de beide gemeentebesturen en de samenleving om te komen tot een schets voor zo’n nieuwe gemeente. Als het aan de provincie ligt, sturen de 3 besturen dit gezamenlijk aan. “Het doel is om de dienstverlening aan de inwoners, verenigingen en bedrijven goed te houden, ook in de toekomst”, aldus gedeputeerde Jan Markink.

Met dit besluit neemt de provincie de regie over de versterking van de bestuurskracht van gemeente Scherpenzeel, na een lange periode waarin Scherpenzeel zelf aan zet was. Over enkele uitgangspunten zijn provincie en gemeente het eens. Er is een groot bestuurskrachtprobleem; en de belangen van de inwoners horen voorop te staan.

2 routes

Maar minder eensgezindheid is er over de oplossing. Bij elke gemeente die moet werken aan de bestuurskracht, verlangt de provincie dat meerdere routes worden verkend: die van zelfstandigheid, die van een strategische samenwerking met een of meer andere gemeenten en eventueel een herindeling.

Gemeente Scherpenzeel heeft echter geweigerd die tweede route open te verkennen en heeft ervoor gekozen alleen voor zelfstandigheid te gaan. De gemeente is bereid daarvoor fors te investeren. Deze plannen zijn verder uitgewerkt in de kadernota.

Open overleg

Het college van Gedeputeerde Staten vindt de effecten én de onderbouwing van deze plannen echter niet duurzaam. Het bestuur wordt niet versterkt, de regionale positie niet verbeterd en ook de ambtelijke organisatie wordt wel groter, maar niet wezenlijk beter. En de gekozen oplossing van de gemeenteraad kost erg veel geld. Met een forse OZB-verhoging (ruim 26%) voor de inwoners is dat geld er wel voor de komende jaren. Maar voor de langere termijn zijn de gemeentelijke inkomsten onzeker en de risico’s niet gekwantificeerd.

Tijdens de komende fase, het ‘open overleg’, zullen verschillende opties in beeld gebracht worden, waaronder een herindeling met gemeente Barneveld. “Wij willen een open gesprek met de samenleving over hun gemeente van de toekomst. Dat gesprek zullen we zo uitnodigend mogelijk organiseren”, aldus commissaris van de Koning, John Berends.

Informatie

Bekijk alle stukken over gemeente Scherpenzeel.

Terug naar nieuwsoverzicht