Provincie pakt leegstand aan in Aalten en Lichtenvoorde

9-9-2020

Met het programma Steengoed Benutten maakt provincie Gelderland werk van leegstand. Gemeenten Oost-Gelre en Aalten ontvangen beide een bijdrage van € 500.000 om leegstaande plekken een nieuwe invulling te geven. In Aalten voor de verplaatsing van de bibliotheek en de herinrichting van een deel van het centrum. In Lichtenvoorde (Oost-Gelre) maakt leegstand plaats voor 25 levensloopbestendige woningen.

Gedeputeerde Peter Kerris:”‘Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand in Gelderland aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te houden en de woningnood te lijf te gaan. Meer woningen, minder leegstand!"

Hof aan de Dijkstraat

In het project ‘Hof aan de Dijkstraat´ van gemeente Oost Gelre worden 25 duurzame woningen gebouwd voor starters, jonge gezinnen en ouderen. De Dijkstraat is een aanloopstraat in het centrum van Lichtenvoorde met jarenlange leegstand. Hier wordt 3.000 m2 leegstaande ruimte vervangen door 25 goedkope en middel-dure woningen. De woningen worden “nul op de meter” opgeleverd en zijn levensloopbestendig. Door regenwater op te vangen in een natuurlijke buffer en de aanleg van groen wordt de hittestress aangepakt.

Centrum Aalten

Aalten kampt met groeiende winkelleegstand. In het project Centrum Aalten wordt de bibliotheek verplaatst naar de leegstaande winkelruimte aan de Lage Blik. Boven de bibliotheek komen 2 appartementen. Door een jarenlang leegstaand en verpauperd pand een nieuwe bestemming te geven ziet de zuidelijke entree naar het centrum bij het Lage Blik er weer aantrekkelijk uit.

Meer parkeerruimte

De bibliotheek is nu nog gevestigd onder de Albert Heijn aan de Hogestraat. Door de verplaatsing van de bibliotheek wordt ruimte gemaakt voor uitbreiding van de supermarkt, meer parkeerruimte en de bouw van 3 appartementen. De bibliotheek wordt verbouwd tot een (openbare)parkeergarage. Het gevelbeeld wordt hiermee sterk verbeterd. De supermarkt en de bibliotheek krijgen LED-verlichting en een WTW-installatie en de appartementen een warmtepomp.

Terug naar nieuwsoverzicht