Provincie maakt werk van klimaatadaptatie

15-4-2021

In 2050 is Gelderland klimaatbestendig. We zijn voorbereid op hitte en droogte en schrikken niet meer van een extreme hoosbui. Met het Actieplan Klimaatadaptatie zet provincie Gelderland de komende 2 jaar een eerste stap naar die klimaatbestendige toekomst. Door klimaatslim te bouwen met groene wijken, hittevrije woningen en klimaatbestendige wegen maken we Gelderland klaar voor het klimaat van morgen.

Nu investeren

Gedeputeerde Peter Kerris: “Het klimaat verandert snel. Dat merken we iedere dag. Weersextremen zijn het nieuwe normaal. Met het Actieplan gaan we de strijd aan met de hittestress en wateroverlast in onze dorpen en steden. Door nu te investeren besparen we veel kosten, overlast en ongemak voor morgen.”

Aanpassen aan weersextremen

Hoosbuien die wateroverlast veroorzaken, langdurige droogte, hittegolven in de zomer. We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Met het Actieplan steunen we klimaatslimme projecten en maken we klimaatadaptatie een vast onderdeel van ons beleid. We moeten bij alles wat we doen als vanzelf klimaatbestendig werken en stimuleren anderen dat ook te doen. Klimaatbestendig werken moet in alle hoeken en gaten van het provinciale beleid verankerd zijn. Met goede voorbeelden, onderzoek en voorlichting laten we zien dat het kan en hoe het kan.

Hittestress tegengaan

Onze zomers gaan branden. Het wordt ieder jaar heter. Zonder maatregelen veranderen onze steden in sauna’s. We steunen gemeenten bij het opstellen van hitteplannen. Met het belevingsonderzoek Hitte in de Woning brengen we de koelbehoefte van bewoners in beeld. Met Stichting Steenbreek stimuleren we mensen hun huis en tuin aan te passen aan het weer. In juni 2021 organiseren we een Week van de Hitte voor gemeenten, GGD’s en woningcorporaties.

Woningen en wegen

Bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen houden we nog te weinig rekening met het veranderende klimaat. We maken een klimaateffectatlas om gemeenten te helpen bij het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw. We doen een proefproject Klimaatbestendig Bouwen met de Cleantech Regio. We nemen klimaatadaptatie als thema mee in de Woondeal Arnhem-Nijmegen, de Verstedelijkingsstrategie FoodValley en Steengoed Benutten. Klimaat-adaptatie wordt een vast onderdeel van de aanleg en onderhoud van wegen.

Groene steden

Een groene stad is een gezonde stad. Minder steen en meer groen in de wijken zorgt voor verkoeling en is goed voor planten en dieren. Met de challenge Groene Icoonprojecten dagen we gemeenten en projectontwikkelaars uit versteende gebieden om te bouwen tot groene plekken. We gaan 1 miljoen bomen planten in onze dorpen en steden. We doen onderzoek naar welke planten, struiken en bomen het beste tegen het veranderende weer kunnen.

Deltaplan

Aanpassen aan het veranderende klimaat doen en kunnen we niet alleen. Samen met gemeenten, waterschappen en woningcorporaties maken we werk van de Regionale Adaptatie Strategieën als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We stellen € 4 miljoen beschikbaar voor klimaatslimme projecten in Gelderland.

Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten stellen voor om € 9 miljoen in te zetten voor het Actieplan Klimaatadaptatie. Provinciale Staten nemen hierover voor de zomer van 2021 een besluit in het kader van de tussenbalans (MidTerm Review).

Terug naar nieuwsoverzicht