Provincie betreurt het dat Scherpenzeel niet wil meepraten

1-10-2020

Provincie Gelderland betreurt het dat het Scherpenzeelse college van B&W besloten heeft om niet verder mee te willen praten over de toekomst van de eigen gemeente. De provincie gaat wel door met het participatietraject, dat begin oktober 2020 van start gaat.

3 scenario’s

Bij het participatietraject worden 3 scenario’s verkend:

  • zelfstandigheid;
  • strategische samenwerking met Barneveld;
  • een herindeling met Barneveld.

“Ik vind het oprecht jammer dat het college van Scherpenzeel deze kans niet aangrijpt. Als het zelfstandigheidsscenario zo sterk is, zal dat immers uit dit traject ook blijken,” aldus gedeputeerde Jan Markink. Hij wijst er ook op dat de minister van Binnenlandse Zaken verzocht heeft om een goede vergelijking tussen meerdere scenario’s. “Hopelijk keert het Scherpenzeels college nog op haar schreden terug”, aldus Markink.

Terug naar nieuwsoverzicht