Provincie akkoord met lening aan Alliander

25-11-2021

We gaan definitief akkoord met een lening van minimaal € 268 miljoen aan netbeheerder Alliander. De netbeheerder heeft veel geld nodig om haar elektriciteitsnet uit te breiden voor de energietransitie. Alliander vroeg daarom aan haar aandeelhouders om een lening van € 600 miljoen. Wij zijn met 44,7% de grootste aandeelhouder.

Verantwoordelijkheid nemen

”Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en ook op deze manier bijdragen aan de energietransitie.“ legt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink het besluit uit. ”Daarbij zal Alliander rond de 2% rente gaan betalen op de lening. Dat is meer dan we zouden krijgen als we het geld bij het Rijk moeten stallen.”

Elektriciteitsnet kan vraag bijna niet aan

Het elektriciteitsnet in Nederland kan de groeiende vraag naar stroom op steeds meer plekken de bijna niet meer aan. Ook het terugleveren aan het net van duurzame stroom van zonne- of windparken komt in de problemen. Beide ontwikkelingen spelen ook in Gelderland. De komende jaren verwacht Alliander daarom € 1,2 miljard per jaar te investeren in de energie-infrastructuur. Zo kunnen ook in de toekomst nieuwe woonwijken en bedrijven worden aangesloten en worden voorzien van duurzame energie.

Investeren

Het geld voor die investeringen leent Alliander voor een groot deel op de kapitaalmarkt. Om daar goedkoop te lenen, moet het netwerkbedrijf meer eigen geld hebben. Vandaar het verzoek aan haar aandeelhouders om een zogenaamde reverse converteerbare hybride obligatielening. Dat is een lening die voor de helft meetelt als eigen vermogen. Alliander kan deze lening zo nodig omzetten in aandelen met bijbehorende dividenduitkering.

Verzoek aan aandeelhouders

Alle 76 aandeelhouders is gevraagd om naar verhouding van hun aandelenkapitaal mee te doen. Daarbij vraagt Alliander of aandeelhouders, als dat nodig blijkt, 25% extra willen lenen. Op die manier haalt de netbeheerder het bedrag ook op als niet iedereen akkoord gaat. Gelderland is akkoord een lening tussen de € 268 en €335 miljoen. Hoe hoog de lening precies gaat zijn, wordt pas duidelijk als alle aandeelhouders antwoord hebben gegeven.

Alliander heeft de aandeelhouders gevraagd om uiterlijk 1 december 2021 te besluiten.

Terug naar nieuwsoverzicht