Provinciale Staten vergaderen over toekomst Scherpenzeel en de Perspectiefnota

30-6-2021

Een bomvolle agenda voor de laatste vergadering van de Gelderse Statenleden. Daarom start de vergadering op dinsdagavond 6 juli 2021 om 18:00 uur. Op 7 juli om 11:00 uur gaat de vergadering verder. De vergadering is online te volgen via Statenlive.

Herindelingsadvies

Op dinsdagavond 6 juli wordt het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel besproken. Gedeputeerde Staten adviseren een fusie van de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel tot één gemeente Barneveld per 1 januari 2023. Tijdens deze laatste Statenvergadering voor het reces nemen de Statenleden een besluit.

Perspectiefnota

Woensdag 7 juli staat de Perspectiefnota op de agenda. Het doel van de Perspectiefnota is vooral om beleidsinhoudelijk vooruit te kijken op de komende begroting. Daarnaast is er ruimte om de richting van het beleid te bespreken. De uitwerking van de Midterm Review wordt hierin meegenomen.

Naast deze twee agendapunten besluiten de Statenleden ook over de Railterminal Gelderland, het Actieplan Klimaatadaptatie, de nieuwbouw van wegensteunpunt Rumpt, de Investeringsimpuls verduurzaming sociale huur én de vaststelling en afrekening van de fractievergoedingen.

In gesprek met Statenleden

Inwoners van Gelderland kunnen voorafgaand aan de Statenvergadering in gesprek met de Statenleden. Dit gebeurt tijdens de Open Agenda op 7 juli van 9:45 tot 10:30 uur. Onder de voorwaarde dat je een onderwerp bespreekt waarover nog niet gesproken is. Aanmelden voor de Open Agenda is verplicht en kan tot uiterlijk 5 juli 12:00 uur bij de griffie.

Terug naar nieuwsoverzicht