Provinciale Staten vergaderen digitaal

10-4-2020 Windmolen

Op woensdag 15 april 2020 is de Statenvergadering in Gelderland digitaal, zowel voor Statenleden als voor inwoners die de vergadering willen volgen. Provinciale Staten pakt zo het democratisch proces weer op en doet dit voor het eerst in de geschiedenis volledig digitaal. Op de agenda staan 3 onderwerpen: tijdelijke aanpassing van het Reglement van Orde, Verklaring van geen bedenkingen windpark Groene Delta en het afscheid van SP Statenlid Mieke Hoeze. 

De Eerste Kamer stemde in met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt tot 1 september 2020 met de mogelijkheid om te verlengen. 

Ook op woensdag 22 april 2020 vergaderen de Statenleden digitaal. Vanaf mei keren ze terug naar de gangbare manier met de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten in de ochtend en de besluitvorming tijdens de Statenvergadering om 14.00 uur. 

Provinciale Staten hebben zich goed voorbereid op het digitaal vergaderen op 15 en 22 april 2020. De vergaderingen zijn live te volgen via Statenlive.

Terug naar nieuwsoverzicht