Provinciale Staten stellen Inpassingsplan Railterminal vast

7-7-2021

Hiermee is de locatie van de railterminal vastgelegd. Een belangrijke mijlpaal richting mogelijke realisatie van de RTG. 

Ruimtelijk vast gelegd

Het Inpassingsplan legt niet alleen de locatie bij Valburg vast. Ook de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid-Reethsestraat én de landschappelijke inpassing wordt hiermee bepaald. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor landschap en duurzaamheid, zoals het gebruik van elektrisch materieel op de railterminal.

Beroep Raad van State

Van 15 juli tot en met 25 augustus 2021 is beroep bij de Raad van State mogelijk tegen dit besluit. De stukken zijn digitaal in te zien via de website van de Railterminal. Bij het Provinciehuis in Arnhem, het gemeentehuis van Overbetuwe en Waterschap Rivierenland zijn de stukken op papier in te zien. Na ongeveer 6 maanden doet de Raad van State uitspraak over eventuele beroepen.

Aanbesteding

De volgende stap van provincie Gelderland is het gebied klaarmaken en de aanbesteding voor een exploitant starten. Deze exploitant gaat vervolgens het terrein van de RTG inrichten en exploiteren/uitbaten. Naar verwachting gaat in 2023 de schop de grond in.

Duurzaam goederenvervoer

Gelderland is onderdeel van de grootste transportcorridor in Europa: de Rhine-Alpine. De A15, Waal, Rijn en Betuweroute zijn onderdeel van deze transportcorridor die eindigt in Genua. Nederland werkt aan het versterken van de  corridor en het verduurzamen van de logistiek. Met de realisatie van de RTG kunnen bedrijven in Gelderland/Oost Nederland hun goederen van de weg op de Betuweroute verder transporteren. Dat leidt tot minder CO2 uitstoot en minder files. 

Meer informatie op de website van de Railterminal.

Terug naar nieuwsoverzicht