Provinciale Staten geven groen licht voor 2 windmolens

17-4-2020 Vrouw zit achter laptop in Statenzaal

Tijdens de 1e digitale vergadering in de geschiedenis op 15 april 2020 van het Gelders Parlement, gaven de Staten een verklaring van geen bedenkingen af. Dit deden zij voor de bouw van 2 windmolens. Deze komen op de plek van de oude kolencentrale in Nijmegen. Met deze verklaring is voldaan aan de uitspraak van de Raad van State en is de weg vrij om de windmolens te bouwen. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

Digitaal vergaderen

Voordat de Staten dit onderwerp konden bespreken, moesten ze het eens worden over een aanvulling op het Reglement van Orde. Dit was nodig om de spelregels vast te leggen voor digitaal vergaderen. Provinciale Staten maken namelijk gebruik van de mogelijkheden die de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming biedt en vergaderen de komende tijd digitaal. De PVV meende dat het niet mogelijk was om een digitale vergadering te openen en daarna pas deze spelregels vast te stellen. Volgens deze fractie moest dat in een fysieke vergadering, en konden de Staten pas daarna digitaal vergaderen. Gerhard Bos, initiatiefnemer van het voorstel, wees erop dat de tijdelijke wet voldoende juridische basis bood om al digitaal te vergaderen, en dat de interne spelregels prima in deze digitale vergadering konden worden vastgesteld. Daarin werd hij gesteund door alle overige fracties. De PVV maakte vervolgens in een stemverklaring duidelijk hier een ander standpunt over in te nemen. Zij verlieten de digitale vergadering en namen dus geen deel aan de stemmingen over de bouw van 2 windmolens.

Afscheid Mieke Hoeze

Voor SP-Statenlid Mieke Hoeze was deze unieke Statenvergadering meteen haar laatste. Zij nam afscheid en werd voor haar inzet traditioneel bedankt met de Statenpenning. Dit betekent dat Peter de Vos voldoende hersteld is om zijn zetel weer in te nemen.

Terug naar nieuwsoverzicht