Projecten slimme mobiliteit Regio Foodvalley goed gekeurd

1-7-2021

We hebben het uitvoeringsplan 2021 van de Regio FoodvValley goedgekeurd. In dit uitvoeringsplan staan uitgewerkte projecten die bijdragen aan slimme, duurzame en gezonde mobiliteitsoplossingen. Daarmee verbetert de bereikbaarheid binnen de regio. Deze projecten ontvangen ook een financiële bijdrage van de provincie.

De fiets promoten

Het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley, is al eerder getekend door verschillende werkgevers in de regio. De komende periode worden weer een aantal projecten uitgevoerd. Een van deze projecten haakt in op het thuiswerken. Het andere project promoot de fiets als vervoermiddel voor woon- en werkverkeer. Dit komt naar voren in een campagne en er worden e-bikes aangeboden om uit te proberen.

Prettig thuiswerken

Diezelfde werkgevers bieden hun medewerkers een app aan. Met deze app kunnen zij ritten registeren en meedoen aan wedstrijden. Regio Foodvalley wil nog meer werkgevers benaderen om deel te nemen aan het convenant, het ondersteuningsaanbod voor thuiswerken en de fietscampagne.

Mobiliteitsconvenant

Werkgevers werken met het mobiliteitsconvenant aan duurzame mobiliteit. Zo proberen ze carpoolen te stimuleren en het gebruik van je eigen fiets, een deelfiets, een e-bike of het openbaar vervoer. Door informatie uit te wisselen en van elkaar te leren verbetert samenwerking in de regio. 

Verkeersdesk

Slimmer mobiliteitsbeleid vraagt om goede data. Sinds 2019 werkt Regio Foodvalley aan een regionale verkeersdesk. Op dit moment bestaat de verkeersdesk uit verschillende data. Uiteenlopend van verkeerstellingen tot verkeersborden, en van reistijden tot fietspotentie. 2 thema’s zijn verder uitgewerkt: het thema verkeersveiligheid en sluipverkeer.

Mobiliteit en data

Met deze bruikbare informatie kunnen beleidsmedewerkers en uitvoerders aan de slag. De desk is bedoeld om de werkprocessen van de regiogemeenten makkelijker te maken. Dankzij deze desk kan de regio ook de voortgang op het programma mobiliteit monitoren. Tot slot draagt deze desk bij aan de landelijke digitaliseringsopgave. Op termijn via een openbare website waar allerlei regionale mobiliteits-gerelateerde data wordt samengebracht, geborgd en ontsloten aan andere overheden en marktpartijen. Zo zal er een openbare website komen waar dit soort data inzichtelijk en geborgd is. Zodat andere overheden en marktpartijen deze data kunnen gebruiken.

Terug naar nieuwsoverzicht