Positief, kritisch advies opsporingsvergunning aardwarmte gebied Renkum

24-1-2020 Lanschap in vogelvlucht

Het provinciale advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat over de bodem, natuur, drinkwater, veiligheid en grondwater, een schaderegeling en bevat aanbevelingen voor de vergunningvoorschriften.  

Aardwarmte voor Papierfabriek Smurfit Kappa Parenco

Gelderland schakelt over naar duurzame energie. Aardwarmte (geothermie) is een nieuwe vorm van energie die bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen van Gelderland als dit veilig, verantwoord en doelmatig gewonnen kan worden. De papierfabriek in Renkum gebruikt 5 miljoen kubieke meter biogas per jaar en heeft een biomassacentrale. Dit zijn de eerste stappen naar gebruik van meer duurzame energie. Geothermie kan op termijn in vrijwel de volledige warmtebehoefte van het bedrijf voorzien. De huidige energiecentrale (waaronder de biomassacentrale) is dan alleen nog nodig om de piekbelasting of onderhoudsperiodes op te vangen.

Advies van gemeenten, waterschappen en Vitens

In het provinciale advies is ook het advies van de betrokken gemeenten: Arnhem, Barneveld, Beuningen, Buren, Druten, Duiven, Ede, Lingewaard, Neder-Betuwe, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar én van de waterschappen Vallei en Veluwe, Rivierenland en Rijn en IJssel en drinkwaterbedrijf Vitens meegenomen.

Opsporingsvergunning

Met een opsporingsvergunning kan de aanvrager in een gebied onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte, zonder dat iemand anders in datzelfde gebied hetzelfde kan doen. Met een opsporingsvergunning kan niet gelijk aardwarmte worden gewonnen: hier zijn aanvullende vergunningen voor nodig.

Besluit door de minister

Aardwarmte of geothermie wordt gewonnen uit de diepe ondergrond, op een diepte tot 7 kilometer. Omdat dat dieper is dan 500 meter valt winning van geothermie onder de Mijnbouwwet en daarmee onder bevoegdheid van het Rijk. De minister van Economische Zaken beslist of de vergunning wordt verleend.

Meer informatie

Terug naar nieuwsoverzicht