Paul Frissen roept politiek Ermelo op verstoorde verhoudingen en slepende dossiers aan te pakken

19-10-2020

Om de politieke en bestuurlijke verhoudingen in Ermelo weer te normaliseren is het noodzakelijk dat de partijen zich verzoenen met het verleden en met elkaar. Daar liggen belangrijke oorzaken voor de huidige verstoorde verhoudingen. De partijen moeten wegen vinden om politiek te bedrijven op basis van inhoud en argumenten en niet te verzanden in vendetta’s. Dat is de belangrijkste conclusie van Paul Frissen in zijn rapport over de politieke situatie in Ermelo.

Hij adviseert de fractievoorzitters om samen met de raad een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Een mediator kan hierbij een goede rol spelen. Ook adviseert Frissen een  onafhankelijk onderzoek  in te stellen naar de dossiers in het verleden – vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening -  die nog steeds voor veel spanning tussen de partijen en tussen gemeente en inwoners zorgen.

De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, omarmt deze adviezen en verwacht van de partijen een constructieve houding bij het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak.

Terug naar nieuwsoverzicht