Paul Frissen gaat bestuurscrisis Scherpenzeel ontwarren

18-9-2020

De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, stuurt een verkenner naar de gemeente Scherpenzeel, in de persoon van Paul Frissen. Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Zijn belangrijkste opdracht is om mogelijke oplossingen te vinden voor de bestuurscrisis. Uit de gesprekken die de commissaris gevoerd heeft met de fractievoorzitters bleek dat er grote verdeeldheid bestaat over de vraag hoe nu verder. De verkenner is gevraagd een analyse te maken van de conflicten en onvrede in de bestuurlijke verhoudingen. Ook is gevraagd in beeld te brengen welke weg politiek en bestuurlijk Scherpenzeel kan bewandelen om weer uit de bestuurscrisis te komen. 

Vertrouwen

Vorige week hebben de wethouders het vertrouwen in de burgemeester opgezegd. Wethouders hebben formeel geen rol in de benoeming van een burgemeester. Benoeming van een waarnemend burgemeester is aan de commissaris van de Koning, die daarbij een delegatie van de raad hoort. Ondanks dat het overleg met de fractievoorzitters over de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel al gepland stond hebben de wethouders het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester op 3 september 2020 openbaar gemaakt. 

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zal waarnemend burgemeester Harry de Vries zijn ambt niet actief uitoefenen. De commissaris heeft overwogen om tijdelijk een andere waarnemer in te zetten, dat vereist echter een goede analyse en een zorgvuldig proces. Gezien de beperkte tijd van het onderzoek zal daarom de locoburgemeester de honneurs waarnemen. De verwachting is dat het onderzoek van de heer Frissen uiterlijk eind november 2020 is afgerond. Zodra het rapport van de verkenner binnen is, zal de commissaris dit aan de raad doorsturen. De raad bepaalt vervolgens hoe hij hiermee omgaat. Het advies van de commissaris is om dit rapport in het openbaar te bespreken, volledig in lijn met de behoefte aan transparantie die verschillende keren is uitgesproken. 

Terug naar nieuwsoverzicht