PS nodigen cultuur en erfgoed sector uit voor consultatie

21-7-2020

In juni 2020 legden Gedeputeerde Staten de Uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed ter vaststelling voor bij Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten hierover in hun vergadering van 28 oktober 2020. 

Uw mening

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen willen zij graag weten wat u van de Uitgangspuntennotitie vindt. Versterken de Gelderse uitgangspunten het Gelderse culturele leven de komende 4 jaar? Op welke punten vindt u dat de Uitgangspuntennotitie moet worden aangepast? Wat is uw hartenkreet? 

Uitnodiging

Provinciale Staten nodigen u uit om uw hartenkreet kenbaar te maken met een filmpje, infographic, korte presentatie of een andere manier die snel duidelijk maakt wat uw mening is. Op 30 september 2020 is vanaf 13.30 uur een digitale bijeenkomst. Hierin kunnen Statenleden u vragen stellen naar aanleiding van uw inbreng. De eindtijd van deze bijeenkomst is afhankelijk van het aantal inzendingen. Met deze bijeenkomst geven Provinciale Staten invulling aan het spreekrecht. De reguliere manier van inspreken komt hiermee te vervallen. 

Wilt u uw mening kenbaar maken en deelnemen aan de digitale bijeenkomst? Stuur uw bijdrage vóór maandag 21 september 2020 naar griffie@gelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht