Oud kantoorgebouw verlicht om vleermuizen te beschermen

13-8-2021

In het najaar van 2021 gaan we ons oude kantoorgebouw Prinsenhof A slopen en circulair delven. Dit betekent dat het materiaal, dat bij de sloop vrijkomt, opnieuw als grondstof gebruikt gaat worden. Ter voorbereiding hierop plaatsen we vanaf woensdag 18 augustus 2021 flappen in de hoeken van de kozijnen van het gebouw om het gebruik ervan door vleermuizen te ontmoedigen. Op deze manier stimuleren we de dieren om zich in de nieuwe, vlakbij gemaakte verblijfplaatsen te vestigen.

Hergebruik materialen kantoorpand

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie is ons oude kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig geworden en staat het leeg. Daarom is besloten dit gebouw te slopen en de materialen zoveel mogelijk ergens anders her te gebruiken (circulair delven). De betonnen vloerplaten worden straks bijvoorbeeld gebruikt in een nieuw te bouwen sporthal. Op deze manier dragen we bij aan de doelstelling van Nederland om in 2050 een circulaire economie te zijn. Bovendien wil Gelderland in 2050 de eerste afvalloze provincie zijn.

Nieuwe plekken voor vleermuizen

Om te kijken of we het gebouw kunnen slopen, onderzochten we onder meer of er dieren in leven. Dat blijkt zo te zijn: in de gevel wonen vleermuizen. Voordat we het gebouw afbreken, zorgen we voor nieuwe verblijfplaatsen voor de vleermuizen. Hiervoor zijn in februari 2021 op diverse locaties in de directe omgeving van Prinsenhof A nieuwe vleermuiskasten geplaatst, bijvoorbeeld aan de gevel van de rechtbank. Ook maakten we inbouwkasten in de gevel van het Gelders Archief. Nu hangen we bij de raamkozijnen van Prinsenhof A zogenoemde ‘exclusion flaps’. Hierdoor kunnen de vleermuizen nog wel naar buiten vliegen, maar niet meer terug naar binnen. Zo zorgen we ervoor dat de vleermuizen op zoek gaan naar hun nieuwe verblijfplaatsen.

Gebouw ’s avonds en ‘s nachts verlicht

Na een aantal weken controleren we of er nog vleermuizen in Prinsenhof A zitten. Als deze er dan toch nog zijn, hangen we lampen aan de gevel die ’s avonds en ’s nachts het gebouw verlichten. Dit maakt de gevel zo onaantrekkelijk, dat de dieren op zoek gaan naar een andere verblijfplaats in de buurt. Dit zal 1 tot 3 weken duren. Als alle vleermuizen een nieuw onderkomen hebben gevonden, maken we de gaten in de gevel dicht en halen we de lampen weg.

Start werkzaamheden eind 2021

Via een aanbesteding zijn we op zoek gegaan naar een aannemer die het gebouw circulair gaat delven. We hebben inmiddels gesprekken gevoerd met drie aannemers die belangstelling hebben om de klus op te pakken. Half oktober 2021 verwachten we een van hen de opdracht te geven. Tegen het einde van het jaar starten de eerste werkzaamheden in het gebouw en wordt het vervolgens leeggehaald. In het eerste kwartaal van 2022 starten de grotere sloopwerkzaamheden, zoals het uithijsen van delen van de wand en vloer. Naar verwachting is de aannemer eind 2022 klaar.

Terug naar nieuwsoverzicht