Organisatie en participatie MIRT-verkenning en Strategische Agenda A50-corridor Nijmegen-Eindhoven

22-4-2020 Stakeholderbijeenkomst

De eerste stappen zijn gezet: het project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven is officieel gestart. In de komende maanden stellen we een Strategische Agenda voor de corridor A50 op en werken we deze verder uit. Daarnaast is het vaststellen van de Startbeslissing het startschot voor de MIRT-verkenning A50.

Projectorganisatie

Er is een structuur voor projectorganisatie opgesteld, bestaande uit de stuurgroep, het projectteam en 2 werksporen met elk hun eigen teams. In onderliggend schema lichten we deze structuur toe.

 

De stuurgroep bestaat uit de opdrachtgevers voor de MIRT-verkenning en Strategische agenda, namelijk: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies Gelderland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

Participatie

We informeren en bevragen stakeholders in deze startfase op meerdere momenten. Vanwege de coronamaatregelen zijn we voorlopig genoodzaakt dit online te doen. De komende maanden ziet het proces er als volgt uit.

Activiteiten in april

Op 14 april 2020 was de eerste algemene stakeholdersbijeenkomst voor vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Meer informatie hierover vindt u in het verslag van de bijeenkomst.

We informeren overheidsorganisaties tijdens specifieke sessies. Tijdens deze sessies gaan we dieper in op de onderzoeken die nu worden uitgevoerd. Ook willen we vragen en ideeën ophalen bij deze partijen. We nodigen overige stakeholders (vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overige kennisinstellingen) hiervoor van harte uit.

Deze sessies zijn op dinsdag 28 april 2020.

  • Noordflanksessie: dinsdag 28 april van 14.00 – 15.30 uur
  • Zuidflanksessie: dinsdag 28 april van 19.00 – 20.30 uur

De Noordflank is gericht op de regio en de daarin aanwezige volgende overheden en stakeholders: gemeenten Beuningen, Nijmegen, Wijchen, Druten, West Maas en Waal, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Regio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland.

De Zuidflank is gericht op de regio en de daarin aanwezige volgende overheden en stakeholders: gemeenten Meierijstad, Landerd, Oss, Bernheze, Uden, Son & Breugel, Eindhoven, Den Bosch, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en Regio Noordoost-Noord-Brabant en provincie Noord-Brabant.

Activiteiten in mei

Eind mei 2020 zijn de onderzoeken voor de Strategische Agenda een stap verder en kunnen we stakeholders gerichter meenemen in de resultaten. Dan delen we de inzichten uit de analyse en vervolgconclusies. Ook willen we dan gericht vragen ophalen bij zowel bestuurders als bij stakeholders. We hebben het proces hiervoor als volgt ingericht.

De vervolgsessie ‘inzichten uit de analyse en vervolgconclusies’ voor bestuurders in de publieke sector vindt plaats op woensdag 27 mei 2020.

Vervolgens praten we overheden en stakeholders bij over deze inzichten en vervolg conclusiesop donderdag 28 mei 2020 :

  • Zuidflanksessie: donderdag 28 mei van 14.00 – 15.30 uur
  • Noordflanksessie: donderdag 28 mei van 19.00 – 20.30 uur

Vervolg

Eind mei 2020 bekijken we op basis van de analyseresultaten en inbreng vanuit de participatie opnieuw hoe we het vervolgproces gaan inrichten voor beide werksporen. In juli 2020 leggen we de conclusies uit het onderzoek van de Strategische Agenda voor aan de Stuurgroep. Ook staat de vaststelling van de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning in juli gepland.

Aanmelden als stakeholder

Wilt u zich aanmelden als stakeholder en voortaan ook op de hoogte worden gehouden van het project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven? Vul dan het vragenformulier in.

Terug naar nieuwsoverzicht