Ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-27 ter inzage

7-5-2021

Gedeputeerde Staten stelden op 20 april 2021 het ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027 vast. Hiermee start de periode voor inspraak. Het ontwerp Regionaal waterprogramma ligt van 10 mei tot en met 21 juni 2021 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een reactie geven op dit ontwerp waterprogramma in de vorm van een zienswijze. 

Water stuurt!

We werken aan een gaaf Gelderland, waar inwoners prettig en veilig kunnen wonen, werken en ontspannen. En waar we de natuur en omgeving beschermen en ontwikkelen. Water speelt hierin een grote en veelzijdige rol. Water om te drinken, over te varen, en in te zwemmen. Water voor landbouw, natuur, en landschap. Water is ook een risico: het kan zorgen voor overstromingen. De kans op hevige neerslag stijgt, en dit water moet zonder overlast weg kunnen. Door klimaatverandering neemt ook de kans op droogte, en daarmee de vraag naar water, toe.  

Watersysteem van de toekomst

We bereiden ons samen met onze partners voor op het watersysteem van de toekomst. Hoe we dit willen gaan doen beschrijven wij in het ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027. Uitgebreide informatie is te vinden op onze pagina over het waterprogramma.

Terug naar nieuwsoverzicht