Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

22-4-2020 Natuurlijke akker

Op 15 april 2020 zijn namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 22 april 2020 tot en met 3 juni 2020. In deze periode kunt u de stukken inzien en reageren op het plan.

Reageren op ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Tijdens kantooruren kunt u het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 (PDF 2,6 MB) inzien in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Gelet op de genomen maatregelen in verband met Covid-19 verzoeken wij u om van te voren te bellen als u het plan wilt inzien in het Huis der Provincie (026-359 9999).

U kunt reageren op het ontwerpplan:

  • Digitaal door het invullen van het reactieformulier.
  • Schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief "Ontwerp NBP 2021, zaaknummer 2020-004804".
  • Per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2020-004804 Ontwerp NBP 2021.

Gelders Natuurnetwerk

Met  beheer van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur zorgt provincie Gelderland samen met terrein beherende organisaties en particuliere natuurbeheerders voor het versterken van de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk. Op de bijbehorende kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen en waar wij financieel willen bijdragen door het verstrekken van subsidies.

U kunt over het Natuurbeheerplan en subsidies voor natuur meer lezen op https://www.gelderland.nl/natuurbeheerplan.

Terug naar nieuwsoverzicht