Online informatieavond verbreden A2 bij Waardenburg

12-3-2021

24 maart 2021 vindt een online informatieavond plaats over de MIRT-verkenning programma A2 Deil-Vught. Hoe de verbrede A2 ter hoogte van Waardenburg kan worden ingepast staat hierbij centraal. De avond is gericht op inwoners en bedrijven in en rond Waardenburg. De online bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Deelnemen? Stuur uiterlijk 22 maart 2021 een e-mail naar: waardenburg@regiorivierenland.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met een link voor deelname aan de avond.

In november 2020 maakten het Rijk en de regionale bestuurders afspraken over een concept voorkeursalternatief voor het traject A2 Deil-Vugt. Hierin staat onder andere de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Empel naar 2x4 rijstroken. En het niet verplaatsen van de aansluiting Waardenburg. Naar aanleiding van deze keuze pasten ze de inpassing van de A2 ter hoogte van Waardenburg in het concept voorkeursalternatief aan. Tijdens de informatieavond op 24 maart presenteert het programma de aanpassing.

Doel informatieavond

Tijdens de online informatieavond krijgen aanwezigen informatie over deze aanpassingen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Omdat het een verkenning is, is het voorkeursalternatief nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat kan ervoor zorgen dat we misschien niet op alle vragen een antwoord hebben. In de volgende fase werkt het programma het voorkeursalternatief uit tot op detailniveau. Deze vervolgstappen komen op de informatieavond aan bod.

Het programma A2 Deil Vught

In het Programma A2 Deil-Vught werken 6 partijen samen:

  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
  • provincie Gelderland
  • provincie Noord-Brabant
  • regio Rivierenland
  • gemeente 's-Hertogenbosch.

Meer informatie over het programma vindt u op de website www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u onder andere achtergrondinformatie over het gekozen concept-Voorkeursalternatief, actuele planning van de MIRT-verkenning en mogelijkheden voor inspraak.

Terug naar nieuwsoverzicht