Online colleges over duurzaam erfgoed

18-5-2021

Van 18 mei tot 15 juni 2021 presenteren provincie Gelderland en de TU Delft elke week een college over verduurzaming van monumenten. Ieder college wordt gegeven door een universitair docent of hoogleraar die nauw betrokken was bij het project KaDEr (Karakteristiek Duurzaam Erfgoed). Interessant voor professionals in de erfgoedsector, maar ook voor geïnteresseerden goed te volgen. Vanwege de coronamaatregelen zijn de colleges online te bekijken.

Onderzoek naar verduurzamen monumenten

Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Het verduurzamen van monumenten vormt daarbij een extra uitdaging, vanwege de complexiteit die de historische gebouwen met zich meebrengen. Tijdens het project KaDEr onderzochten we daarom met de Technische Universiteit Delft (TU Delft) gedurende 4 jaar de mogelijkheden en impact van verduurzaming van monumenten in Gelderland. Van kerken tot landgoederen, van technisch onderzoek tot procesanalyse. De kennis die we verzamelde, delen we graag. Naast de 5 colleges verzamelen we de komende tijd nog meer informatie. Half juni verschijnt een uitgebreid (digitaal) tijdschrift met de resultaten en ervaringen. Ook maken we informatiebladen over een energiescan voor kerken en duurzame afwegingsmodellen.

5 online colleges

De komende weken verschijnen er 5 colleges over het verduurzamen van monumentaal erfgoed. De colleges gaan over zeer verschillende onderwerpen:

 1. Leren door inspireren kan onverwachte veranderingen te weeg brengen.
  Hoe inspireren onderwijsprojecten monumenteigenaren en bestuurders en waarom leidt dit vaak tot verrassende ideeën en mogelijkheden? Wat is nodig om dit succesvol te doen?
  Gegeven door Hielkje Zijlstra, Universitair Hoofddocent Heritage & Design TU Delft
 1. Verduurzaming kerken; over waarde, visioenen en kansen.
  Is het hun historische rol in de samenleving die maakt dat het in stand houden, verduurzamen en/of herbestemmen van kerken zoveel onderwerpen en vraagstukken raakt? En welke kansen en mogelijkheden biedt nieuw gebruik.
  Gegeven door Hilde Remøy, Universitair Hoofddocent Vastgoedmanagement TU Delft
 1. Ontwerpatlas buitenplaatsenlandschappen Gelderland. Ruimtelijk ontwerp als perspectief op verleden, heden en toekomst.
  Wat is een ontwerpatlas, en hoe kan deze bijdragen aan de duurzame instandhouding en ontwikkeling van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in landschappelijke context? Hoe helpt kennis van historische landschapsstructuren bij het vormgeven van de ruimtelijke ontwikkeling van veerkrachtige en toekomstbestendige buitenplaats landschappen? En hoe kan de ontwerpatlas helpen om belanghebbenden, zoals eigenaren, waterschappen, gemeentenen en omwonenden bij erfgoed te betrekken?
  Gegeven door Steffen Nijhuis, Universitair Hoofddocent Landschapsarchitectuur TU Delft
 1. Beleid en restauratiepraktijk.
  Hoe kan de restauratiepraktijk sturend zijn voor beleidskaders en welke middelen helpen om praktijk en beleid te verbinden? In hoeverre is ambachtelijke deskundigheid bij beleidsmakers en subsidiegevers noodzakelijk?
  Gegeven door Wido Quist, Universitair Docent Heritage & Technology TU Delft
 1. Balanceren met energie.
  Waarom is er om de energievoorziening werkelijk te verduurzamen eerst een visie nodig op regionaal niveau voordat men op individueel niveau in actie kan komen? En welke elementen mogen niet ontbreken in zo’n visie?
  Gegeven door Andy van den Dobbelsteen, Professor Climate Design & Sustainability TU Delft

Bekijk de colleges gratis

Elke week verschijnt een nieuw college op de website van de Erfgoedalliantie. Deze colleges kan iedereen gratis, online bekijken. Op de website van de Erfgoedalliantie publiceren we tot en met eind 2021 ook de andere onderzoeksresultaten van het project.  

Terug naar nieuwsoverzicht