Onderzoek effect zwarte wiek bij windturbine

23-11-2021

Het aantal vogelslachtoffers door windturbines kan sterk verminderen door 1 wiek zwart te verven. Dat blijkt uit onderzoek in Noorwegen. Door deze positieve resultaten start in provincie Groningen een Nederlands onderzoek. Provincie Gelderland helpt samen met RWE, andere overheden en private partijen mee aan dit onderzoek.  

Werking zwarte wiek

Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat door het zwart verven van 1 wiek, vogels de wieken scherper kunnen zien. Dit komt door de manier waarop vogels de bewegende wieken van een windturbine zien. Als de wieken snel genoeg draaien worden de 3 afzonderlijke wieken voor de vogels 1 wazige schijf. Vogels zien dat als een veilig gebied om doorheen te vliegen. Door 1 wiek zwart te verven onderbreek je dat patroon en worden de afzonderlijke wieken beter zichtbaar.

Onderzoek in Nederland nodig

Door de positieve resultaten met de 'zwarte wiek' in Noorwegen is er in Nederland ook interesse voor ontstaan. Voordat we deze techniek op grote schaal in ons land toepassen, moet eerst onderzocht worden wat het effect ervan op de Nederlandse vogels is. Het onderzoek is nodig omdat:

  • hier andere vogelsoorten voorkomen
  • het landschap heel anders is dan in Noorwegen
  • in Nederland de nachtelijke vogeltrek op rotorhoogte een belangrijke rol in de vogelsterfte speelt

7 bestaande turbines van RWE in de Eemshaven krijgen voor het onderzoek 1 zwarte wiek. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt naar verwachting tot eind 2024.

Duurzame energie

Windturbines leveren schone energie, maar ze kunnen ze ook negatieve effecten op de omgeving hebben. Een belangrijk negatief effect is de sterfte van vogels omdat ze tegen draaiende rotoren vliegen. Daarom wordt er steeds gezocht naar manieren om de sterfte van vogels door windturbines zo veel mogelijk te beperken. Het is een dringend, probleem in Nederland dat vraagt om een landelijke oplossing.

Partners in het project zwarte wiek

Het pilotproject 'zwarte wiek' is een initiatief van RWE en de provincie Groningen in samenwerking met andere overheden (ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Rijkswaterstaat, provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant), de natuursector (Vogelbescherming) en private partijen in de windsector (Eneco, Vattenfall, Pure Energie, Statkraft en Groningen.nl Energy).

Terug naar nieuwsoverzicht