Ondernemers willen weer meer investeren

8-12-2020

60% van de ondernemers in Gelderland heeft nog steeds te maken met omzetdaling. Tegelijkertijd groeit de groep die investeringen niet meer uitstelt van 43 naar 50%. Dat blijkt uit de 3e peiling van het corona-ondernemerspanel. 1.050 ondernemers uit Gelderland namen deel aan de meting in november 2020. Er reageerden zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, afkomstig uit alle sectoren.

Omzetdaling blijft

Bij 60% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. 16% meldt een omzetstijging, in juli 2020 was dit nog 10%. 23% van de respondenten heeft een gelijkblijvende omzet. Nog steeds verwacht 60% van de ondernemers dat de coronacrisis matige tot zware negatieve gevolgen zal hebben voor de onderneming, bijvoorbeeld ontslagen. Dit percentage was in juli nog 64%.

Investeringen minder vaak uitgesteld

Het wegvallen van orders blijft ook in de 3e meting een groot knelpunt voor de investeringsbereidheid. Een derde van de ondernemers stelt (vervangings)investeringen uit. Logischerwijs zijn het vooral de ondernemers in de sectoren horeca (84%), sport en recreatie (76%) en cultuur (76%) die vaak investeringen uitstellen. Positief ten opzichte van de 2e peiling is dat 50% (was 43%) investeringen niet langer uit- of afstelt. Ondernemers zien ook kansen; 1 op de 4 respondenten ontwikkelde in de afgelopen periode nieuwe producten of diensten.

Impact op werkgelegenheid verschilt

In juli meldde nog 35% van de respondenten meer personeel te hebben dan werk. 4 maanden later is dit percentage gedaald naar 17%. De dreiging van ontslag is daarmee nog niet voorbij. Ook blijkt uit de meting dat 21% van de zzp’ers overweegt om geheel of gedeeltelijk weer in loondienst te gaan. Ondernemingen die nu of binnen 3 maanden een personeelstekort verwachten, staan meer en meer open voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of uit andere sectoren (zij-instromers). Dat biedt perspectief voor werkzoekenden.

Corona-ondernemerspanel

Het corona-ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken vroegen we Gelderse ondernemers naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Bekijk alle resultaten van het 3e ondernemerspanel.

Terug naar nieuwsoverzicht