Nieuwe weg bij papierfabriek Eerbeek

19-11-2021

Provincie Gelderland wil een nieuwe weg aanleggen bij papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek langs ’t Haagje. Momenteel rijden veel vrachtwagens naar de fabriek over een weg die daar eigenlijk niet voor geschikt is. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en hinder voor omwonenden. “Met de nieuwe route wordt het verkeer veiliger en de overlast door vrachtwagens minder.” aldus gedeputeerde Jan Markink.

De nieuwe weg

De nieuwe weg wordt afgeschermd door een groene geluidswand. Daardoor zijn de vrachtwagens grotendeels niet zichtbaar. En er wordt een veilige fietsroute gemaakt. De groenstrook die voor de aanleg van de nieuwe weg verdwijnt, wordt gecompenseerd. Er komt daarvoor een groene (met bomen en planten) wandel- en speelruimte. Ook wordt samen met het Waterschap de Eerbeekse beek hersteld.

Illustratie van 1 van de mogelijke inpassingen van route E

Inpassing kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek

De nieuwe weg is onderdeel van een betere inpassing van kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Sinds 1661 staat op deze plek een papierfabriek. In de loop van de tijd is de fabriek groter geworden en zijn er huizen omheen gebouwd. Daardoor ligt de kartonfabriek nu middenin het dorp.

Om toekomstbestendig te blijven wil de fabriek met haar bestaande vergunning de productie verhogen. Daardoor nemen de activiteiten op het terrein en het verkeer op de aan- en afrijdroutes toe. Om tegelijkertijd het wonen en leven in de omgeving aanvaardbaar te houden, hebben we onderzocht hoe de fabriek het beste ingepast kan worden. In eerste instantie zou daarvoor alleen worden gekeken naar 2 inrichtingsvarianten van het bedrijfsterrein zelf. Op verzoek van omwonenden zijn ook 5 aan- en afrijdroutes onderzocht op milieueffecten zoals geluid, geur, trilling, verkeer, gezondheid en zichtbare beleving.

Onderzoek en omwonenden

De meeste omwonenden hebben de voorkeur voor route B, omdat deze niet door een woonwijk gaat. Daarnaast vinden veel omwonenden verkeersveiligheid, gezondheid en bomen en planten in de wijk belangrijk. Maar deze route is in verhouding duur, kan niet zonder de achtertuinen van particulieren worden uitgevoerd en is onzeker in het uitvoeren

Route E langs ‘t Haagje scoorde niet het hoogst in het milieueffectonderzoek. Maar dit alternatief verbeterde veel toen de aanvullende maatregelen uitgewerkt werden. Deze optie bleek toch een goede, omdat er veel ruimte is om de weg goed aan te leggen. Met de aanleg van een veilige fietsroute en nieuwe groene ruimte draagt deze veel bij aan voor de buurt belangrijke thema’s.

De keuze: een brede afweging

“We hebben de afgelopen tijd alles zorgvuldig afgewogen,” licht gedeputeerde Jan Markink het uiteindelijke besluit toe. “Naast milieueffecten zijn de mening van omwonenden, de impact op de omgeving, zoals het gedwongen uitkopen van bewoners of bedrijven, en de kosten meegenomen. Opgeteld gaat onze voorkeur dan uit naar een nieuwe weg langs ’t Haagje. De route is veilig, betaalbaar en zorgt voor minder overlast. We verwachten dat de weg ook snel te realiseren is. Zo creëren we hier een toekomstbestendige oplossing en kunnen we met beperkte middelen zoveel mogelijk resultaat bereiken in de verschillende projecten in de regio Eerbeek – Loenen.”

Voor het inrichten van het bedrijfsterrein is gekozen voor alternatief 2. Hierbij is de transportband korter en ligt hij lager. De geluidsbelasting op de omgeving is daardoor veel kleiner dan bij de andere optie. Daarbij kunnen vrachtwagens met deze nieuwe inrichting op het fabrieksterrein wachten. Op dit moment zorgen in de straat wachtende vrachtwagens regelmatig voor overlast bij omwonenden.

De 2 gekozen alternatieven worden de komende tijd verder uitgewerkte en opgenomen in een provinciaal inpassingsplan. Dit wordt daarna voor besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Illustratie routes Eerbeek Loenen

EerbeekLoenen2030: leefbaarheid, werk en duurzaamheid

De inpassing van Folding Boxboard Eerbeek is onderdeel van het programma EerbeekLoenen2030. De papierindustrie is een belangrijke werkgever in de regio, maar in de afgelopen decennia raakten fabrieken en huizen met elkaar verweven. Hierdoor is de leefbaarheid voor inwoners minder geworden en staat het vestigingsklimaat voor bedrijven onder druk.

Met EerbeekLoenen2030 werkt de provincie daarom samen met de gemeenten Brummen en Apeldoorn en de papierindustrie aan een betere balans tussen leefbaarheid en vestigingsklimaat . Naast een betere inpassing van fabrieken zoals bij Folding Boxboard Eerbeek verbeteren we ook wegen en maken we fietsroutes veiliger. Daarnaast ondersteunt de provincie het duurzamer maken van de papierindustrie: verminderen van stikstofuitstoot en het gebruik van aardgas. Beide zijn belangrijk voor het dorp en omringende natuur.

Terug naar nieuwsoverzicht