Nieuwe subsidie Vitaal Openbaar Bestuur

3-11-2020

Gelderse gemeenten kunnen vanaf 2 november 2020 subsidie aanvragen om hun bestuurskracht te verbeteren. Met het geld kan een gemeente bijvoorbeeld onderzoeken betalen, trainingen organiseren of tijdelijk extra mensen inhuren. “Gemeenten hebben het zwaar, maar bij elke gemeente is de situatie anders, daar is maatwerk voor nodig. Dat willen we bieden met deze nieuwe subsidieregeling Vitaal Openbaar Bestuur”, aldus Jan Markink, gedeputeerde interbestuurlijk toezicht. Voor deze regeling trekken we €2 miljoen uit.

Maatwerk

Een sterk lokaal bestuur is van groot belang. Gemeenten zijn eerste aanspreekpunt voor inwoners en hebben een essentiële rol bij veel maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd staan ze financieel onder druk en komen er meer en meer taken op gemeenten af. 

Met het nieuwe maatwerkprogramma willen we gemeenten helpen hun bestuurskracht te versterken om zo hun inwoners beter van dienst te zijn. We willen samen met de gemeente onderzoeken wat daar de knelpunten zijn en vervolgens afspraken maken over hoe die verbeterd kunnen worden. Hiervoor kan een gemeente gebruik maken van de subsidie.

Belangrijke partner

In veel maatschappelijke opgaven werken we samen met gemeenten. Bijvoorbeeld bij wonen, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Markink: “Door de enorme druk merken we dat sommige gemeenten hun rol in deze samenwerking minder goed kunnen uitvoeren. In de nieuwe aanpak kunnen ook hierover afspraken gemaakt worden.”

Rol provincie

De rol van de provincie zal per traject verschillen. Soms gaat het om overleggen en ideeën aandragen, zoals gemeenten die een fusie willen onderzoeken. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook, in overleg met de gemeente, de regie overnemen in een gezamenlijk programma. “We kijken per gemeente wat nodig en mogelijk is. Het enige uniforme is dat onze hulp tijdelijk is en gemeenten vroeg of laat alles zelf weer onder controle moeten hebben”, aldus Markink.

Geen gaten vullen

Voorwaarde voor de bijdrage is dat de gemeente er ook echt structureel sterker van wordt. “De maatwerktrajecten zijn nadrukkelijk niet bedoeld om gaten in de begroting op te vullen, of om basistaken van een gemeente op te vangen”, waarschuwt gedeputeerde Markink. “Daar wordt een gemeente op de lange termijn niet beter van.” Ook steunmaatregelen voor de coronacrisis komen niet in aanmerking voor de subsidie. Daar is een andere regeling voor.

Samen een overheid

We nodigen gemeenten uit om samen met ons te kijken hoe hun bestuurskracht beter kan en hoe wij daarbij kunnen helpen. Markink: “We zijn uiteindelijk samen één overheid voor onze inwoners en bedrijven.”

Terug naar nieuwsoverzicht