Natuurbeheerplan 2021 vastgesteld

31-8-2020

Op 27 augustus 2020 zijn namens Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan 2021 (PDF 2,4 MB) en de reactienota (PDF 185 kB) vastgesteld. In de reactienota reageren GS op de ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2021.

Gelders Natuurnetwerk

De Gelderse natuur wordt versterkt door de aanleg van nieuwe natuur en het beheer van bestaande natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk en de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer daarbuiten. Op de kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen en waar wij financieel aan willen bijdragen door het verstrekken van subsidies.

Subsidies op basis van Natuurbeheerplan

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer buiten het Gelders Natuurnetwerk wordt door 3 agrarische collectieven  georganiseerd. Daarnaast is subsidie mogelijk voor organisaties en particulieren die een bijdrage leveren aan het maken en in stand houden van Gelderse natuur. Hiervoor moet het terrein binnen het Gelders Natuurnetwerk liggen. Er is subsidie beschikbaar voor het:

  • aankopen van een terrein om daar een natuurgebied van te maken;
  • veranderen van de functie van landbouwgrond naar natuur;
  • inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond;
  • beheer van een natuurterrein.

De aanvraagperiode voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL) staat jaarlijks open van 15 november tot en met 31 december en maken we bekend in het Provinciaal blad.

Lees meer over het Natuurbeheerplan op www.gelderland.nl/natuurbeheerplan

Beroepschrift

Bent u het niet eens met het Natuurbeheerplan 2021? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatie in het Provinciaal blad een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland. In de bekendmaking in het Provinciaal blad staat hoe u dat kunt doen.

Terug naar nieuwsoverzicht