Najaarsnota: minder uitgaven door coronacrisis

28-9-2020

Provincie Gelderland zal dit jaar waarschijnlijk € 45 miljoen minder uitgeven dan werd verwacht. Belangrijkste oorzaak is de uitbraak van het coronavirus. Evenementen als Gelderland herdenkt en de Vierdaagse gingen dit jaar niet door, er worden minder subsidies aangevraagd en projecten lopen vertraging op. Dit is een van de belangrijke bijstellingen in de najaarsnota 2020. Gedeputeerde Jan Markink: “Een aanpassing van € 45 miljoen is fors. Daarin zijn echt de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar.” In 2019 werden de verwachte uitgaven met € 14 miljoen naar beneden bijgesteld.

Stand van zaken

In de najaarsnota staat de laatste financiële stand van zaken. De begroting voor 2020 werd in het najaar van 2019 opgesteld. Daarna is er van alles gebeurd waardoor de uitgaven anders uitpakken dan verwacht. Die veranderingen worden verwerkt in de najaarsnota.

Coronagelden

Naast dat er door het coronavirus minder wordt uitgegeven, is er ook € 50 miljoen extra vrijgemaakt om de crisis aan te pakken. Eerder werd er al € 10 miljoen vrijgemaakt voor acute hulp. Van de € 50 miljoen voor overbruggingsmaatregelen kan € 27 miljoen nog ingezet worden. € 23 miljoen heeft al een bestemming. Zo gaat er € 4 miljoen naar werk-naar-werktrajecten van de arbeidsmarktregio’s en krijgen podia en monumenten € 1,5 miljoen om gemiste inkomsten op te vangen. Ook is er € 1 miljoen voor ondernemers die oplossingen willen creëren voor ontstane problemen door de 1,5-meter-afstandregel.

Andere extra uitgaven: subsidie Vitaal Openbaar Bestuur

Naast de extra coronagelden zijn er nog verschillende andere extra uitgaven. Zo komt er € 3 miljoen subsidie voor de regiodeal Fruitdelta en

  • € 500.000 miljoen voor de snelle fietsroute Arnhem – Dieren
  • € 80.000 voor de Stichting Oude Gelderse Kerken.

Daarnaast gaat er in november 2020 een nieuwe subsidieregeling van start voor Vitaal Openbaar Bestuur. Hiermee wil de provincie gemeenten helpen die hun bestuurskracht willen verbeteren, zodat ze (nog) beter hun verantwoordelijkheden voor de inwoners op kunnen pakken. Hiervoor wordt € 2 miljoen beschikbaar gesteld.

€ 130 miljoen voor coalitieakkoord

In het coalitieakkoord heeft het college van Gedeputeerde Staten afgesproken voor € 790 miljoen te willen investeren in de gezamenlijke ambities. Daarvoor was aan het begin van de coalitieperiode € 560 miljoen beschikbaar. De afgelopen maanden zijn de reserves grondig doorgelicht. Daarmee is nog eens € 130 miljoen vrijgemaakt. De overige 100 miljoen zullen de komende jaren nog gevonden moeten worden.

Terug naar nieuwsoverzicht