Monitor welbevinden: vrijheid en geluk zijn nauw verbonden

5-5-2021

Sinds april 2020 meten we regelmatig de impact van de COVID-19-uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlanders. Hoe ervaren ze de kwaliteit van leven en het samenleven in de provincie? De eerste monitor van 2021 gaat over de relatie tussen welbevinden en het inclusief zijn van de Gelderse samenleving. Kan iedereen die dat wil ook echt meedoen? Voelen inwoners zich thuis, gelukkig, vrij en veilig in Gelderland?

Enkele bevindingen

Uitkomst is dat de gemiddelde Gelderlander, ondanks COVID-19 en de daarmee gepaard gaande beperkingen, bijna net zo gelukkig en tevreden is als vorig jaar. De meeste inwoners voelen zich thuis en veilig in hun buurt en onderdeel van de samenleving. Een kleine groep heeft het gevoel niet mee te kunnen doen met de samenleving. Deze inwoners zijn minder of niet gelukkig en minder of niet optimistisch over de toekomst. Ook vindt meer dan 1 op de 5 Gelderlanders dat er te weinig vrijheid van meningsuiting is en maakt ongeveer de helft zich zorgen over discriminatie in Nederland. Opvallend is dat vrouwen deze zorgen vaker hebben dan mannen. Lees hier de volledige rapportage (PDF 2 MB).

Met de data uit de onderzoeken kan de provincie beleid en uitvoering dichterbij inwoners brengen.

Terug naar nieuwsoverzicht