Minister-president praat over stikstof met Gelderse boer en boswachter

30-1-2020

Minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezochten de Veluwe om met natuurbeheerders en boeren te praten over de stikstofproblematiek. De bewindspersonen bezochten een Gelderse melkveehouder en gingen met een boswachter de Veluwe op om te zien hoe stikstof schade toebrengt aan de natuur. Daarna was in Radio Kootwijk een gesprek met boeren en natuurorganisaties, waar ook provincie Gelderland bij was.

Compliment

Provincie Gelderland ziet het bezoek aan onze provincie als een compliment en als een stimulans om verder te gaan met de Gelderse stikstofaanpak. In Gelderland werken we hard aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Dit vraagt om goede, serieuze samenwerking en afspraken. Vertegenwoordigers vanuit de landbouw, industrie, logistiek, natuur en bouw zijn sinds oktober in gesprek met de provincie om samen te werken aan een oplossing van het stikstofvraagstuk. Daar kwamen al een aantal concrete maatregelen uit, zoals de verlaging van de snelheid op de A348 en A326. Binnenkort kan iedereen reageren op het ontwerp Verkeersbesluit dat nodig is om de snelheid te verlagen.

Aanpak per gebied

De provincie werkt daarnaast aan gebiedsgerichte maatregelen. We richten ons daarbij op 3 gebieden. De Veluwe is 1 van de 3 gebieden. De andere 2 zijn de Achterhoek en de Rijntakken. De 3 gebieden vragen allemaal om een andere aanpak, en dus om andere maatregelen. Provincie Gelderland voert op dit moment nog verkennende gesprekken met de sectoren. Naast de verkennende gesprekken die we op dit moment voeren met de sectoren, volgen er vanaf de volgende maand gesprekken in de 3 gebieden. Ons doel is om dit voorjaar een uitvoeringsplan per gebied te hebben.

Terug naar nieuwsoverzicht