Minder hinder en duurzame groei luchthaven Teuge

20-4-2021

Luchthaven Teuge heeft een provinciaal Luchthavenbesluit aangevraagd. Wij bereiden dit Luchthavenbesluit voor. En willen daarbij rekening houden met de belangen van luchthaven Teuge en met die van de omgeving. Daarom stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor om te kiezen voor minder hinder in combinatie met een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Dit voorstel willen GS bespreken met Provinciale Staten (PS). Op basis van hun reacties stellen GS het ontwerp-luchthavenbesluit vast. Iedereen kan daarna op dat ontwerp-luchthavenbesluit reageren door een zienswijze in te dienen. Nadat we die zienswijzen hebben beoordeeld, besluiten Provinciale Staten over het luchthavenbesluit.

Minder hinder, wel duurzame groei

Verantwoordelijk gedeputeerde Luchtvaart Christianne van der Wal: “We hebben bekeken hoe Teuge hinder kan beperken en uitstoot kan verminderen en tegelijk economisch perspectief blijft houden. De meeste hinder ontstaat door geluid. Daarom zijn we als college van plan om hier in de weekenden eisen aan te stellen. Op die momenten neemt de overlast af, maar beperkt het de mogelijkheden voor de luchthaven. Daarom horen we graag de reactie van de Staten.”

Duurzame ontwikkeling

Een luchthavenbesluit stelt eisen aan de maximale hoeveelheid geluid van de luchthaven. Het besluit is daarmee van invloed op de hinder voor de omgeving. We willen ook de uitstoot van CO2 en andere stoffen door Teuge verminderen. Daarvoor zijn nog geen landelijke regels voor de luchtvaartsector. Daarom overwegen Gedeputeerde Staten om deze toekomstige vermindering van de uitstoot van stoffen aan te kondigen in de toelichting op het Luchthavenbesluit. Zodat de luchthaven daar rekening mee kan houden.

Verkenning

We willen rekening houden met de belangen van natuur, woon- en leefomgeving en duurzaamheid en die meewegen in het luchthavenbesluit. We hebben daarvoor mogelijke scenario’s verkend in overleg met verschillende partijen. Naast de luchthaven en haar aandeelhouders spraken we ook met de gebruikers van de luchthaven, vertegenwoordigers van de omwonenden, gemeenten en adviseurs. We keken daarbij naar het huidige gebruik van de luchthaven, de aangevraagde vergunning, hoe we kunnen zorgen voor minder hinder en hoe de luchthaven gebruikt kan worden door duurzamere vliegtuigen.

Luchthavenbesluit en natuurvergunning

Luchthaven Teuge heeft mei 2020 een aanvraag ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit én een natuurvergunning. Provinciale Staten stellen het Luchthavenbesluit vast en Gedeputeerde Staten de natuurvergunning. “Het is een ingewikkeld onderwerp en de belangen zijn groot. Daarom nemen we voldoende tijd om de aanvraag en de mogelijkheden goed te beoordelen”, aldus Van der Wal.

Meer informatie op onze webpagina Luchthavenbesluit Teuge.

Terug naar nieuwsoverzicht