Mijlpaal op weg naar een energieneutraal 2030

14-7-2021

Een positief besluit over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland door gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen. Provinciale Staten stelden deze in juni 2021 vast. Besluitvorming in Regio Achterhoek en Cleantech Regio kent meer tussenstappen. We verwachten het besluit van de gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschappen in deze regio’s eind 2021.

Optelsom

De voorlopige optelsom voor opwekken van zonne- en windenergie in Gelderland op geschikte plekken is 6,5 terrawattuur (TWh). Een mooi bod als we kijken naar wat nodig is én de ruimte in onze provincie. Om te bepalen wat we nodig hebben aan duurzame energie wordt er gerekend met 1,5% energiebesparing per jaar. Dat halen we nog niet. Het energiegebruik neemt juist toe. Daarom is een ruim bod ook nodig. Anders halen we in 2030 de noodzakelijke 55% CO2-besparing ten opzichte van 1990 niet. De 6,5 TWh is goed voor ongeveer 1/3 deel van de elektriciteit die we in 2030 in Gelderland verwachten te gebruiken.

Mijlpalen

Elke regio heeft haar eigen aanpak. Daarom zijn er verschillende mijlpalen. In de RES-regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland beslisten de afgelopen week gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen positief over de Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0.

Regio Achterhoek publiceerde 13 juli 2021 de ontwerp RES 1.0. Na het zomerreces gaat deze naar de lokale volksvertegenwoordigers ter besluitvorming. Cleantech Regio legde de ontwerp RES 1.0 in april en mei 2021 ter inzage. De reacties worden beantwoord en in een inspraaknotitie aangeboden aan volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen. Eind 2021 besluiten Provinciale Staten over de RES 1.0 van deze laatste 2 Gelderse regio’s.

Warmtenetten

De regio’s inventariseerden met onze hulp duurzame warmtebronnen zoals restwarmte van industrie, afvalverbranding, biogrondstoffen en aardwarmte. Ook keken de regio’s naar mogelijkheden om warmtenetten aan te leggen en/of uit te breiden. De mogelijkheden verschillen per regio en gemeente. De inventarisatie moet verder uitgewerkt worden. Dit is nodig want aardgas gaan we overal vervangen voor verwarming waarbij minder of geen CO2 vrij komt en wat schoner is.

Veel belangen

De overschakeling naar duurzame energie is hard nodig én niet gemakkelijk. Er spelen veel mee te wegen belangen. De in de RES gemaakte afspraken moeten we vastleggen. Onder andere in omgevingsverordening en vergunningen. Het werk aan de RES gaat door. Bij alle stappen betrekken we inwoners en bedrijven zoveel mogelijk en op verschillende manieren.

Meer informatie

Meer informatie over de RES in uw regio vindt u op de website RES Regio's op de kaart - www.regionale-energiestrategie.nl
Weten hoe je energie kunt besparen? Kijk op www.iedereendoetwat.nl 

Terug naar nieuwsoverzicht