Meer woningen én meer landschap

3-6-2021 Dame die met de fiets in haar hand staat en er gelukkig uit ziet. Ze staat naast een woning en wordt omgeven door prachtige natuur.

Meer dan 100.000 woningen bouwen tot 2040 én het landschap versterken. In het najaar van 2021 willen Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover een ‘verstedelijkingsakkoord’ sluiten. Samen met regio Arnhem/Nijmegen/Food Valley en provincie Gelderland. Een akkoord over de verstedelijking en de daarbij horende randvoorwaarden op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en groen. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Woningnood in de regio

Gedeputeerde Peter Kerris: “De woningnood in deze regio is groot. Niet alleen in het stedelijk gebied, ook in de omliggende gemeenten. We moeten de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten. Deze puzzel leggen we samen in de verstedelijkingsstrategie.”

Groene Metropool Regio

De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley, samen ‘de Groene Metropool’, zijn van plan om 100.000 woningen te realiseren. Een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Nederland. Tegelijkertijd wordt het een plek waar meer dan 1 miljoen mensen wonen en werken, met een ontspannen karakter dankzij de toevoeging van veel groen. 

Verstedelijkingsakkoord

Afgelopen 20 mei werd het concept van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen/Foodvalley aan demissionair minister Ollongren gepresenteerd. De strategie bevat een routekaart waarmee de komende 20 jaar woningbouw een plek krijgt in de Groene Metropool terwijl het landschap versterkt wordt. Voor dit plan zijn grote investeringen nodig. Het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten maken onderlinge afspraken hierover.

4 bouwstenen

De verstedelijkingsstrategie zet in op 4 bouwstenen:

  1. Leefomgeving – het behouden én versterken van een prettige, groene leefomgeving;
  2. mobiliteit – het ontwikkelen van locaties die goed bereikbaar (te maken) zijn, bij voorkeur met het openbaar vervoer;
  3. economie – het versterken van de economie, want het zou mooi zijn als iedere nieuw te bouwen woning ook een baan oplevert;
  4. wonen – het bouwen van goede, betaalbare woningen die energieneutraal zijn én circulair gebouwd, aansluitend op de behoeften van woningzoekenden.

Besluitvorming

De strategie maakt sinds april 2021 een consultatieronde langs 26 gemeenteraden en Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht. Na de zomer vindt besluitvorming in raden en staten plaats. Later dit jaar wordt een akkoord met het Rijk gesloten over de inhoud.

Burgemeester Carol van Eert (Rheden) namens de regio: “Door de groeikracht en de groene kwaliteit van onze Groene Metropool nog beter te benutten, kunnen we woningen bouwen én landschap toevoegen. Dat geldt ook voor de groei van banen en het verbeteren van de bereikbaarheid, zoals over de internationale spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhr.”

Terug naar nieuwsoverzicht