Meer hulp voor Gelderse tuinbouw

1-5-2020 kassen tussen bomen

Voor Gelderse tuinbouwers, die in de problemen komen door de corona-maatregelen, zijn allerlei regelingen. Het valt niet altijd mee om snel een goede keuze te maken. Daarom passen we een bestaande subsidieregeling aan zodat ondernemers een adviseur kunnen inhuren om hierbij te helpen. Via netwerkorganisatie Greenport Gelderland kunnen tuinbouwbedrijven een beroep doen op deze regeling.

Belangrijke sector voor Gelderland

De maatregelen om de COVID-19 crisis te bestrijden raken veel sectoren, waaronder de tuinbouw. In Gelderland gaat het vooral om de sierteelt en gedeeltelijk om de voedingstuinbouw. Dat komt door het wegvallen van export en afzet aan restaurant en hotels. Provincie Gelderland wil de tuinbouwsector helpen, bijvoorbeeld door tuinders te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in crisistijd. Maar ook door zoeken naar mogelijkheden om toch producten te verkopen. We kijken ook naar wat nodig is voor de lange termijn. De tuinbouw is een economische belangrijke sector die we willen behouden.

Greenport GelderlandGreenport Gelderland werkt aan maatregelen die nodig zijn om de sector tijdens de coronacrisis te helpen. Ze krijgen daarvoor een extra financiële bijdrage. Greenport Gelderland is een netwerkorganisatie die jaarlijks een bijdrage van de provincie ontvangt om de tuinbouwsector te ondersteunen bij innovatie en verduurzaming en te zorgen voor een economisch sterke tuinbouwsector in Gelderland.

Voedselbank

Eerder kochten we al bloemen, groenten en bomen van kwekers die hun producten door de coronacrisis niet kwijt kunnen. Die actie is met Greenport Gelderland op touw gezet. Bloemen en groenten gingen naar de voedselbank. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap die extra bomen hebben geplant.

Coronacrisis

COVID-19 en de maatregelen hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben het zwaar te verduren. Provincie Gelderland heeft geen directe rol bij de bestrijding van het virus. Wel kunnen en zullen we onze partners bijstaan waar nodig. Voor de acute hulpvragen heeft de provincie meteen een budget van € 10.000.000 beschikbaar gesteld. Dit is vooral bedoeld voor gemeenten. Zij kunnen dit inzetten voor knelpunten in hun organisatie of samenleving. De provincie monitort ook de gevolgen van de crisis voor Gelderland. Deze monitor is te vinden op gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19.

Terug naar nieuwsoverzicht