Meer banen in Gelderland in coronatijd

12-5-2021

Ondanks de coronacrisis blijft het aantal banen in Gelderland groeien. Dit blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheid Enquête (PWE). Het afgelopen jaar zijn er 7.260 banen bijgekomen in Gelderland, een toename van 0,7%. Vooral in de zorg en het onderwijs groeide het aantal banen, zo zijn er in de zorg 6.150 banen bijgekomen. In de horeca verdwenen 2.780 banen.

Elk jaar onderzoekt provincie Gelderland hoe het ervoor staat met de werkgelegenheid in de Gelderse gemeenten. Dit keer is er onderzoek gedaan naar het aantal banen op 2 peilmomenten: 1 april én 1 september 2020. Hierdoor wordt duidelijk welk effect Covid-19 heeft op de werkgelegenheid. Voor nu lijkt de impact klein. In de periode van april tot oktober zie je het aantal banen toenemen met 9.140. Het aantal uitzendbanen ging ook weer omhoog.

Meer banen, meer bedrijven

Het aantal bedrijven in Gelderland bleef het afgelopen jaar groeien, er waren opvallend weinig faillissementen. Op dit moment heeft Gelderland 200.160 bedrijven en in alle regio’s binnen Gelderland is het aantal banen toegenomen:

  • In de Clean Tech Regio zijn er 1.050 banen bijgekomen;
  • in de Achterhoek 1.840;
  • in Arnhem/Nijmegen 3.630;
  • in Rivierenland 470;
  • en de Noord-Veluwe zit op 510 extra banen.

Alleen in regio Foodvalley zie je een klein verlies aan banen (-240). De grootste banengroei vind je in de Achterhoek: verhoudingsgewijs neemt het aantal banen toe met 1,5%.

SMART COVID-19 regeling

Dat het aantal banen ondanks Covid-19 is toegenomen, komt mede door landelijke en regionale steunmaatregelen. Met de SMART COVID-19 regeling heeft provincie Gelderland bijgedragen aan de wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijven. Bijvoorbeeld door de bedrijfsvoering aan te passen of medewerkers bij te scholen. Deze regeling is onderdeel van het herstelprogramma van € 50 miljoen voor Covid-overbruggingsmaatregelen in Gelderland.

Tekorten nemen toe

Naar verwachting zal de economie verder doorgroeien, ook ná Covid-19. Met als resultaat tekorten in de bouw, de zorg en techniek sector. Het blijft een uitdaging om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. 

Investeren in scholing

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met steun van de overheid hebben veel werkgevers hun mensen in dienst kunnen houden. Dit heeft veel gevraagd van de weerbaarheid en wendbaarheid van bedrijven en hun medewerkers. We moeten blijven investeren in scholing en opleiding om sterker uit de crisis te komen.”

Het PWE rapport vindt u op www.gelderland.nl/pwe

Terug naar nieuwsoverzicht