Maatregelen Slimme Mobiliteit Noord-Veluwe goedgekeurd

1-10-2020

We hebben het Maatregelenpakket Slimme en Schone Mobiliteit 2020-2021 van de Noord-Veluwe goedgekeurd. Met dat maatregelenpakket werkt de regio verder aan slimmer en duurzamer vervoer, een bereikbare regio en een schonere leefomgeving. Noord-Veluwe Bereikbaar kan verder met 2 projecten.

2 projecten

Het eerste project gaat over de aanpak van werkgevers. Deze aanpak richt zich op het stimuleren van duurzaam reisgedrag van werknemers en het blijven ondersteunen van thuiswerken. Ook na COVID-19. Het tweede project gaat over digitalisering. Deze aanpak richt zich op samenwerken bij het openzetten van mobiliteitsdata voor bijvoorbeeld route-apps. Regio Noord-Veluwe kan hiervoor subsidie bij ons aanvragen. Van de totale kosten van € 412.000, kan Noord-Veluwe voor € 340.000 subsidie aanvragen.

Verder werken aan slimme mobiliteit

De volgende Noord-Veluwse gemeenten werken samen onder de vlag Noord-Veluwe Bereikbaar: Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Voor de aanpak van werkgevers doet ook de gemeente Heerde mee.

Slimme Mobiliteit

De subsidie Slimme Mobiliteit is bedoeld om bestaande infrastructuur beter te benutten én de bereikbaarheid te vergroten door nieuwe technologie, samenwerking en het beïnvloeden van gedrag. 1 van de eisen is dat wij eerst het maatregelenpakket goedkeuren.

Doorpakken

Noord-Veluwe heeft samen met ons de maatregelen om gedrag te veranderen bij het maken van keuzes in mobiliteit verder uitgewerkt. Naast de benadering van werkgevers gaat het om snelfietspaden, hubs en andere maatregelen om woon–werkverkeer duurzamer te maken en ander mobiliteitsgedrag te stimuleren.

Terug naar nieuwsoverzicht