Koe in de wei blijft vergunningsvrij

17-4-2020

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Dit hebben de provincies deze week bekrachtigd. De 12 provincies staan op het standpunt dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf.

Normaal onderdeel van de bedrijfsvoering             

Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij. Gedeputeerde Peter Drenth: “Een koe hoort in de wei te kunnen staan. Dat hoort bij Nederland, en bij Gelderland. Het is goed dat we nu hebben vastgesteld dat dit ook gewoon kan en dat we ervoor kunnen zorgen dat vee in het landschap zichtbaar blijft. Onze inwoners hechten hieraan. En ik ook.

Vergunning niet nodig

Dit betekent, dat de provincies een losse aanvraag voor beweiden zullen weigeren, met begeleidende berichtgeving dat een vergunning hiervoor niet vereist is, en dat aanvragen, waarin stal- en beweidingsvergunning gesplitst zijn, als 1 geheel behandeld zullen worden.

Rechter

Vorig jaar bepaalde de rechter dat de regelgeving die van toepassing was op activiteiten waarbij stikstof vrijkomt in strijd was met Europese voorschriften. Koeien laten grazen in de wei, ofwel het beweiden, was onder de oude regelgeving vergunningsvrij. Daarom was een tijd de lang de vraag wat hier nu mee moest gebeuren.

Hoe gaat het in zijn werk?

De minister en de provincies redeneren dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. In lijn met het advies van de Commissie Remkes stellen de provincies zich op het standpunt dat beweiden daardoor niet zorgt voor meer uitstoot dan al in de stalvergunning is beoordeeld. Een aparte vergunning volgens de Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbel zijn. Lopende en nieuwe vergunningaanvragen voor stallen worden door de provincies alleen beoordeeld op de uitstoot die vrijkomt uit de stallen. Handhavingsverzoeken die bij de provincies zijn binnengekomen doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden zullen door de provincies worden afgewezen.

Toetsen aan de praktijk

Vanaf nu werken provincies in het hele land volgens deze afspraken over het beweiden. De praktijk moet uitwijzen of de afspraken goed werken. Er bestaat een kans dat boeren die volgens deze afspraken werken toch te maken krijgen met handhavingsprocedures, waarbij een gehele of gedeeltelijke afwijzing van hun vergunningaanvraag door een rechter beoordeeld zal worden.  De uitspraak van de rechter zal uitwijzen of de gehanteerde aanpak voldoet of aangepast moet worden.

Terug naar nieuwsoverzicht