Klimaatweek: meer data nodig voor klimaatdoelen

28-10-2021

Op 28 oktober 2021 begint de Nationale Klimaatweek waarin inwoners en organisaties geïnspireerd worden om slimmer energie op te wekken en klimaatbewuster te leven en werken. In Gelderland start de klimaatweek met het congres Data & Klimaat. Euroforum organiseert dit congres samen met provincie Gelderland.

In 2050 Klimaatneutraal

Gelderland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. We hebben haast, want de klimaatverandering is steeds meer zichtbaar. De overstromingen afgelopen zomer in Limburg en Duitsland en de bosbranden op verschillende plaatsen in Europa hebben ons dit laten zien. Door datagedreven samen te werken, kunnen we sneller en efficiënter beslissingen nemen over bijvoorbeeld bestaand of nieuw klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van broeikasgas en hernieuwbare energie.

“Data zijn  nodig. We kunnen meer dan we nu al doen: door van elkaar te leren, elkaar te bevragen en vooral ermee aan de slag te gaan.”, aldus gedeputeerde Jan van der Meer. In zijn bijdrage op het congres vertelde hij over het Gelders klimaatplan, waarin 50 maatregelen staan beschreven, verdeeld over 5 thema’s. Gelderland zet steeds meer data in om de resultaten en impact van de maatregelen te kunnen monitoren.

Broeikasuitstoot: niet afremmen maar dalen

Meteoroloog Reinier van den Berg bevestigde dat klimaatverandering een feit is maar dat we er nog steeds wat aan kunnen doen. Data is cruciaal bij het maken van de juiste keuzes. Chad Frischmann (Drawdown Europe) vertelde wat er gedaan kan worden om broeikasuitstoot niet alleen af te remmen maar hoe het te laten dalen. De jaarlijkse Klimaatverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat er nieuw klimaatbeleid nodig is om de doelen voor 2030 te halen. 

Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek worden veel bijzondere en interessante activiteiten georganiseerd. De overheid, veel inwoners en organisaties dragen hun steentje al bij. Samen maken we Nederland steeds duurzamer.

Terug naar nieuwsoverzicht