Inzage ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-27 gesloten

22-6-2021

Van 10 mei tot en met 21 juni 2021 lag het ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027 ter inzage. We ontvingen 15 reacties van particulieren en organisaties, hiermee gaan we de komende periode aan de slag In het najaar ontvangen inwoners en organisaties die een zienswijze indienden een reactie in de vorm van een zienswijzennota. 

Waarom duurt de reactie zo lang?

Het Nationaal Water Programma ligt tot en met 21 september 2021 ter inzage. Het kan zijn hierop reacties binnenkomen die gaan over iets waar wij als provincie verantwoordelijk voor zijn, zoals een reactie op het gebied van Kaderrichtlijn Water. Dit kan weer  gevolgen hebben voor het Regionaal waterprogramma, daarom willen we het graag even afwachten. Natuurlijk gaan we wel aan de slag met de zienswijzen op de onderwerpen die los staan van het landelijke Waterprogramma. 

Hoe ziet het verdere proces eruit?

In het najaar behandelt Gedeputeerde Staten de zienswijzenota en het eventueel aangepaste Regionaal waterprogramma 2021-2027. Na vaststelling van de stukken door Gedeputeerde Staten worden deze ter goedkeuring aangeboden aan Provinciale Staten. Zij nemen hier een besluit over. Als de documenten in november zijn behandeld door Gedeputeerde Staten,  dan ontvangen inwoners en  organisaties die een zienwijze hebben ingediend de stukken ook. Zodat zij kunnen zien wat we met hun reacties hebben gedaan. 

Regionaal waterprogramma 2021-2027: Water stuurt!

We werken aan een gaaf Gelderland, waar inwoners prettig en veilig wonen, werken en ontspannen. Waar we de natuur en omgeving beschermen en ontwikkelen. Water speelt hierin een grote en veelzijdige rol: - Water om te drinken, over te varen en in te zwemmen. - Water voor landbouw, natuur en landschap. - Water is ook een risico: het kan zorgen voor overstromingen. De kans op hevige neerslag stijgt, en dit water moet zonder overlast weg kunnen. Door klimaatverandering neemt ook de kans op droogte, en daarmee de vraag naar water, toe. 

Daarom bereiden wij,  samen met onze partners, ons voor op het watersysteem van de toekomst. Hoe we dit  gaan doen  staat beschreven in het Regionaal waterprogramma 2021-2027. Uitgebreide informatie is te vinden op onze pagina over het waterprogramma.

Terug naar nieuwsoverzicht