Inpassingsplan fietspad langs N832 vastgesteld

29-10-2020

Provinciale Staten stelden woensdag 28 oktober 2020 het inpassingsplan voor het vrijliggend fietspad langs de provinciale weg N832 vast. Dit inpassingsplan is nodig om de aanleg van een vrijliggend fietspad mogelijk te maken. Dit fietspad komt tussen de kruispunten Bernseweg-Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel. We verwachten de werkzaamheden uit te voeren in 2021-2022.

Bestaande fietspad

Daarnaast verbreden we het bestaande vrij liggende fietspad vanaf de Uilecotenweg tot aan de rotonde in Kerkwijk. Dit ligt voor een deel in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. Het nieuwe en verbrede vrijliggende fietspad verhoogt de veiligheid voor fietsers en zorgt voor een aantrekkelijke fietsverbinding.

In beroep

Tussen 5 november en 17 december 2020 ligt het inpassingsplan ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden, kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State. Meer informatie hierover vindt u op de projectwebsite.   

Ontwerp verkeersbesluit

Tegelijk met de terinzagelegging van het inpassingsplan ligt ook het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. Daarin staan beslissingen om bijvoorbeeld bepaalde verkeerstekens   te plaatsen, te wijzigen of in te trekken. Of om bepaalde maatregelen te treffen, zoals in dit geval de aanleg van een vrijliggend fietspad. Deze beslissingen volgen uit de maatregelen voor het groot onderhoud. We doorlopen de 2 processen (het inpassingsplan en het ontwerp verkeersbesluit) los van elkaar, maar ze hebben wel met elkaar te maken.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de website www.gelderland.nl/N832.

Terug naar nieuwsoverzicht