Innovaties om maatschappelijke problemen op te lossen

24-6-2020

We willen Gelderse bedrijven gerichter steunen bij innovaties. Innovaties helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. En het leidt tot innovatieve Gelderse bedrijven. Bedrijven zorgen voor inkomen, banen en economische groei. En dat zorgt weer voor een sterke regionale economie. Onze voorstellen leggen we ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Geld verdienen met oplossingen

“Hoe mooi is het dat Gelderse bedrijven geld verdienen met oplossingen voor de energietransitie, klimaat, natuur, gezondheid, voeding? Kijk naar het voorbeeld van OnePlanet. Zij ontwikkelen een sensor, waarmee boeren en bedrijven ter plekke hun stikstofuitstoot meten. Dit soort innovaties helpen bij het aanpakken van die maatschappelijke opgaven. Ze zorgen ook voor inkomsten van de ondernemers en werkgelegenheid in Gelderland. Daarom willen we Gelderse bedrijven juist hierbij ondersteunen,” aldus gedeputeerde voor Economie, Christianne van der Wal.

Ondersteuningsinstellingen

Valleybureau’s, Oost NL, Kiemt en RCT Gelderland adviseren Gelderse ondernemers bij hun bedrijfsvoering en het opschalen van innovaties. We financieren deze instellingen al voor een groot deel. Die inzet willen we nog meer richten op het stimuleren van innovaties voor duurzame voedselproductie, gezonder leven of fossielvrije energievoorziening. De aandacht voor deze innovaties leidt in de huidige COVID-19 crisis ook tot herstel van de innovatiekracht van bedrijven.

Andere instrumenten

Om bedrijven te helpen innoveren zijn er ook speciale subsidieregelingen. De regelingen zijn er voor de ontwikkelingsfasen tussen het bedenken en uiteindelijk op de markt brengen van een innovatie. Ook voor het toepassen van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotica en nanotechnologie komen stimulansen.

Economisch beleid

Door innovatie in de bestaande Gelderse innovatieclusters agrofood, health, energy en maakindustrie te stimuleren, ontstaan oplossingen, inkomen en banen. Via onderwijs en arbeidsmarktbeleid werkt Gelderland aan het behoud en ontwikkelen van talent, zodat er voldoende gekwalificeerd personeel is.

Vestigingsklimaat

In combinatie met maatregelen op het gebied van mobiliteit, openbaar vervoer, sterk bestuur, wonen, cultuur, sport, recreatie en toerisme ontstaat er een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers. Het draagt ook bij aan een sterke regionale economie van Gelderland. Het uiteindelijke doel is een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Terug naar nieuwsoverzicht