Hulp voor Tapuit op de Veluwe

29-4-2020 Tapuit

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe en natuurgebied Planken Wambuis zijn dit voorjaar 20 nestkasten voor de tapuit ingegraven. Het project is een initiatief van de provincie. De tapuit is een zeldzame vogelsoort. Sinds 3 jaar broedt die niet meer op de Veluwe, maar trekt er wel nog doorheen. Provincie Gelderland onderzoekt met Natuurmonumenten, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Staatsbosbeheer of nestkasten de tapuit kunnen helpen.

Tapuiten leven in duinen, open grasland, heide en stuifzand. Ze eten insecten en broeden in holen, meestal oude konijnenholen. In 30 jaar nam het aantal broedparen in Nederland af van ruim 2.000 naar ongeveer 300. Tapuiten broeden vooral nog in de duinen van Noord-Holland, het Drents-Friese Wold en op de Wadden. Op de Veluwe broedt de vogel niet meer.

Veluwe

De tapuit is 1 van de 10 vogelsoorten die wij extra beschermen. We willen de tapuit graag terug als broedvogel op de Veluwe. De Veluwe is als Natura2000-gebied onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De provincie is verantwoordelijk voor het behouden, beschermen en versterken van de natuur. Daarnaast geldt in een Natura2000 gebied voor een aantal diersoorten óók een doelstelling: het moet goed gaan met de populatie. De tapuit is 1 van die soorten.

Samenwerking

Provincie Gelderland werkt samen met Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Natuurmonumenten. Op het terrein van Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn dit voorjaar 15 nestkasten op verschillende plekken ingegraven. Natuurmonumenten heeft in natuurgebied Planken Wambuis 5 kasten ingegraven. Onderzoeker Herman van Oosten heeft de nestkasten klaargemaakt en monitoort eventueel broedsucces. Staatsbosbeheer heeft een eigen project in de buurt van Hoog Buurlo en Radio Kootwijk met 8 nestkasten.

2 Jaar onderzoek

Het onderzoek van Herman van Oosten duurt ongeveer 2 jaar. Eerder onderzoek laat zien dat bepaalde gebieden voldoende nestgelegenheid bieden, maar dat tapuiten liever in kasten nestelen. De nestkasten beschermen hen tegen natuurlijke vijanden en vergroten de kans dat de jongen overleven en uitvliegen. Maar het is niet makkelijk om tapuiten terug te krijgen als broedvogels wanneer de broedpopulatie eenmaal is verdwenen. Van Oosten doet ook onderzoek naar het voedselaanbod.

Terug naar nieuwsoverzicht