Grotere financiële steun aan gemeenten

30-4-2020 Provinciehuis zorg voor elkaar

Provincie Gelderland vergroot de financiële steun aan gemeenten. De Gelderse gemeenten kunnen rekenen op bijna € 6 miljoen aan provinciale steun. Gemeenten kunnen dat geld gebruiken om acute knelpunten in de eigen organisatie en samenleving aan te pakken. Het bedrag is een onderdeel van de € 10 miljoen die de provincie klaar heeft staan voor acute noodhulp.

Aanvankelijk stelde provincie Gelderland ruim € 5 miljoen beschikbaar voor gemeenten. Veel sociaal-culturele instellingen en organisaties worstelen steeds meer met hun financiële positie. In de ogen van de provincie vormen dergelijke organisaties een belangrijk onderdeel van de lokale samenleving. Het budget is daarom verhoogd met € 500.000. De gemeenten kunnen dit geld gebruiken voor acute noodhulp. We verdelen het geld op basis van inwoneraantal per gemeente.

Terug naar nieuwsoverzicht